لینک های دسترسی

دیوارهای امنیتی تا چه حد در تامین امنیت تاثیر دارد؟


با افزایش تهدید های امنیت، دیوار های امنیتی نیز در کابل بیشتر ایجاد شده اند. وزارت امور داخله افغانستان می گوید که بسیاری از نهادها از ناگزیری این دیوار ها را ایجاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG