لینک های دسترسی

Breaking News

سیما سمر: صلح پایدار بدون توجه به قربانیان ممکن نیست


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنفرانس منطقه‌یی "حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار" را امروز برگزار کرد.

این کنفرانس برای دو روز ادامه خواهد یافت.

اهداف توسعه پایدار در افغانستان به ترتیب زدودن فقر، ختم گرسنگی، دسترسی به صحت، دسترسی به تعلیم و تربیه، برابری جنسیتی، صلح، امنیت، عدالت و حاکمیت قانون دنبال می‌شود.

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از چاشت امروز در نخستین روز کنفرانس حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار گفت، بدون تأمین صلح، دست یافتن به توسعه پایدار ناممکن است.

بانو سمر تأکید کرد که اگر در توافقات صلح، قربانیان جنگ در مرکز توجه قرار نگیرند، آن توافق، جز یک توافق سیاسی نخواهد بود.

به گفتۀ سیما سمر صلح و ثبات با تأمین عدالت، دایمی خواهد شد.

او از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی، جامعۀ مدنی و رسانه‌ها خواست تا مطابق مسؤولیت ‌شان در تطبیق پروژه‌های انکشافی سهم گیرند.

بانو سمر هم‌چنان از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواستار توقف جنگ شد و آنان را مخاطب قرار داد و گفت که "جنگ را توقف دهید، بگذارید تا خودتان و خانواده‌های تان از خدمات بهتر و انکشاف پایدار استفاده نمایند."

از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که باید قوانین در مطابقت با ارزش‌های حقوق بشری ساخته شود و تطبیق گردد.

بانو سمر در زمینۀ دسترسی شهروندان افغان به خدمات عامه افزود "بیشتر از ۴۰ درصد افغان‌ها به صحت دسترسی ندارند، تعدادی زیادی کودکان به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند، تنها در جنگ‌های اخیر ۷۰۰ مکتب بسته شده است، از سوی هم کیفیت تعلیم و تربیه بسیار پایان است، با این سطح کیفیت ما نمی‌توانیم به توسعه پایدار دست یابیم."

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد برابر جنسیتی گفت کارهای صورت گرفته به هیچ وجه کافی نیست. او افزود که هنوز برابری جنسیتی به اعتقاد دولت‌مردان افغان مبدل نشده است.

در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این کنفرانس دو روزه گفت با تمام چالش‌های موجود می‌توان به دست‌آوردهای حقوق بشری در یک‌ونیم دهۀ اخیر با افتخار اشاره کرد.

آقای دانش افزود "وضعیت حقوق بشر چه منفی باشد چه مثبت، روی تمامی عرصه‌های زندگی به شمول عرصه‌های سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد."

معاون دوم ریاست جمهوری گفت "باید در زمینۀ رسیدن به اهداف توسعه پایدار در تمامی وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوط برنامه‌ریزی شود، اهداف و شاخصه‌های توسعه پایدار در متن استراتیژی‌های کاری وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مربوط قرار گیرد و ‌هم‌چنان در بودجه امکانات لازم پیش‌بینی شود."

دولت افغانستان برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد نامزد ساخته است.

این در حالیست که امروز برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌یی حقوق بشر و اهداف توسعه در افغانستان برگزار شد.

اهداف توسعه پایدار در سراسر جهان در شش زمینه با ۱۷ هدف و ۱۶۹شاخص وجود دارد؛ اما افغانستان، اهداف محدودی از توسعه پایدار را مطابق به نیازمندی و شرایط جاری این کشور برای تطبیق انتخاب کرده است.

XS
SM
MD
LG