لینک های دسترسی

Breaking News

درمان مار گزیدگی ساده تر می شود


زهرمار همه ساله حدود ۱۲۵هزار نفر را به کام مرگ می کشاند. مارگزیدگی یکی از عوامل عمدۀ مرگ و میر تصادفی در کشور های رو به انکشاف است.

اکثر افرادی را که مار می گزد، پیش از رسیدن به شفاخانه جان می دهند زیرا روش ساده برای درمان مارگزیدگی در خارج از شفاخانه موجود نیست.

حتا اگر نوع مار مشخص شود و پاد زهر یا دوای ضد زهر موجود باشد، قیمت بوده و نگهداری و تجویز آن به تخصص و مهارت جدی نیاز دارد.

داکتر مت لیوین، پژوهشگر در اکادمی علوم ایالت کالیفورنیا تلاشی را رهبری می کندتا روش ساده تری را برای درمان مارگزیدگی در محل واقعه پیدا کند.

این گروه پژوهشی بر دوا های ساده یی تمرکز می کند تا با کاربرد آن بتوان از فلج مرگبار ناشی از زهر مار جلوگیری کرد.

این دوا ها از طریق رگ به مریض تجویز می شود، روشی که تطبیق آن بیرون از شفاخانه دشوار است. پس، داکتر لیوین این دوا را به گونه یی تهیه کرده است تا از طریق تنفس اخذ شود.

آزمایش هایی که در کالیفورنیا و درمان اصلی که امسال در هندوستان صورت گرفته است، نشان می دهد که تجویز دوای ضد زهر از طریق تنفسی می تواند تاثیرات فلج کنندۀ زهر مار را در جریان نیم ساعت برگرداند.

لیوین اکنون سرگرم کار است تا برترین روش ها و ترکیب دوا ها را برای رسیدگی از این تهدید فرو گذاشته شدۀ مناطق استوایی مشخص سازد.
XS
SM
MD
LG