لینک های دسترسی

طیارۀ سولر امپلس بدون تیل بیش از دو شبانه روز پرواز کرد


حدود ۱۷۰۰ سلول انرژی آفتابی در بالهای این طیاره نصب است.

طیارۀ "سولر امپلس" که بدون مصرف حتا یک قطره تیل، فقط با استفاده انرژی آفتاب حرکت و پرواز می کند پس از ۵۶ ساعت پرواز پیهم بر فراز اقیانوس آرام در ایالت کلیفورنیا به زمین فرود آمد.

پرواز بر فراز اقیانوس آرام که حدود ۹۰۰۰ کیلومتر مسافت داشت، خطرناکترین و طولانی ترین بخش سفر این طیاره به دور جهان خوانده شد، زیرا در این فاصله هیچ ساحۀ برای نشست اضطراری وجود ندارد.

قرار است سولر امپلس ابتدا از کلیفورنیا به نیویارک پرواز کرده و سپس با سفر بر فراز اقیانوس اطلس به شمال افریقا و از آنجا به ابوظبی در امارات متحدۀ عربی برود؛ جاییکه این طیاره در مارچ ۲۰۱۵ سفر دور جهان را آغاز کرد.

طیارۀ سولر امپلس با چهار ماشین برقی حدود ۲۳۰۰ کیلوگرام وزن داشته و وسعت بالهای آن ۷۲ متر – درازتر از بویینگ ۷۴۷ – می باشد. حدود ۱۷ هزار سلول انرژی آفتابی روی بالهای این طیاره نصب شده است که با استفاده از انرژی آفتاب برای راندن طیاره برق تولید می کند.

هدف ماموریت سولر امپلس دسترسی به تکنالوژیی است که شاید برخی ها آن را ناممکن می پندارند.
هدف ماموریت سولر امپلس دسترسی به تکنالوژیی است که شاید برخی ها آن را ناممکن می پندارند.

سولر امپلس دو پیلوت را حمل می کند که هریک به نوبت کنترول این طیاره را به دوش می گیرند. پیکارد هوانورد سویسی و اندری بورشبرگ دو پیلوت این طیاره استند.

هدف از ماموریت سولر امپلس نمایش دادن انرژی بدیل نفت و دست یافتن به تکنالوژیی است که در نظر برخی‌ها ناممکن جلوه می کند.

گزارش: مایکل براون، صدای امریکا

برگردان: نجیب الله احمدیار

XS
SM
MD
LG