لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ملل متحد راجع به اطفال قحطی زده در سومالیا


نگرانی ملل متحد راجع به اطفال قحطی زده در سومالیا

ادارۀ أمور کودکان ملل متحد میگوید، حدود یک بر سه افراد قحطی زده و محتاج به کمک در جنوب سومالیا را اطفال تشکیل میدهند.

مقامات یونیسف امروز جمعه اظهار داشتند که مجموعاً ۳.۷میلیون سومالیایی، نیاز شدید به کمک عاجل دارند که از این جمله بیش از یک میلیون تن آنان، اطفال می باشند.

سومالیا با خشکسالی وخیمی مواجه می باشد که در طول شصت سال اخیر، نظیر آن را تجربه نکرده بود.

در سلسلۀ عملیات کمکی، امروز دومین طیارۀ حامل کمک ها مربوط برنامۀ غذایی جهان، به موگادیشو پایتخت سومالیا مواصلت نمود.

نخستین طیارۀ حامل کمک ها، به روز چهارشنبه به سومالیا رسیده بود.

روز پنجشنبه، جنگ شدیدی در شهر موگادیشو به وقوع پیوست که در نتیجۀ آن حد اقل ده تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.

این جنگ بین نیرو های مشترک حکومتی و اتحادیۀ افریقایی و تندروانی رخ داد که مخالف توزیع این کمک ها بودند.

XS
SM
MD
LG