لینک های دسترسی

تسریع کمک رسانی سازمان جهانی غذا به قحطی زده گان سومالیه


تسریع کمک رسانی سازمان جهانی غذا به قحطی زده گان سومالیه

برنامه غذایی سازمان ملل متحد می گوید که از ماه جولای به این طرف برای نزدیک به هشت ملیون نفر کمک های غذایی را در افریقا فراهم کرده است.

سازمان ملل متحد هدف دارد تا برای یازده و نیم میلیون تن از جمع سیزده میلیون نفری که در معرض خشکسالی و قحطی قرار گرفته اند، کمک هایی را در همکاری با حکومت ها و نهاد های کمک رسانی فراهم کند.

به روز سه شنبه برنامه غذایی سازمان ملل متحد روند انتقال هشتصد تن بیسکویت های انرژی زا را با استفاده از پرواز طیارات به شهر مبماسا در کینیا آغاز کرده است.

این مقدار مواد که از اهمیت غذایی بلندی برخوردار است می تواند یک میلیون و ششصد هزار نفر را در روز تغذیه کند.

XS
SM
MD
LG