لینک های دسترسی

Breaking News

تسریع کمک رسانی سازمان جهانی غذا به قحطی زده گان سومالیه


تسریع کمک رسانی سازمان جهانی غذا به قحطی زده گان سومالیه

برنامه غذایی سازمان ملل متحد می گوید که از ماه جولای به این طرف برای نزدیک به هشت ملیون نفر کمک های غذایی را در افریقا فراهم کرده است.

سازمان ملل متحد هدف دارد تا برای یازده و نیم میلیون تن از جمع سیزده میلیون نفری که در معرض خشکسالی و قحطی قرار گرفته اند، کمک هایی را در همکاری با حکومت ها و نهاد های کمک رسانی فراهم کند.

به روز سه شنبه برنامه غذایی سازمان ملل متحد روند انتقال هشتصد تن بیسکویت های انرژی زا را با استفاده از پرواز طیارات به شهر مبماسا در کینیا آغاز کرده است.

این مقدار مواد که از اهمیت غذایی بلندی برخوردار است می تواند یک میلیون و ششصد هزار نفر را در روز تغذیه کند.

XS
SM
MD
LG