لینک های دسترسی

Breaking News

آزمون اسپانیا با قانون اخراج پناهجویان


ادارۀ ملل متحد در امور پناهندگان بر اسپانیا پافشاری دارد تا تصویب قانون برگشت اجباری پناهجویان را تصویب نکند. این اداره می گوید که گرفتن حق افراد برای درخواست پناهندگی تخطی این کشور از میثاق بین المللی مهاجرین می باشد که در سال ۱۹۵۱ تصویب گردیده است.

این سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید افرادی که درخواست پناهندگی و مصئونیت را در سطح بین المللی می کنند باید فرصت یابند تا درخواست شان توسط مقامهای مربوط و قادر شنیده شود.

این اداره می گوید این حق مردم به خاطری در اسپانیا به خطر مواجه شده که حکومت آن کشور پیشنهادی را زیر غور قرار داده تا افراد بدون اسناد را که در جزایر آن کشور در شیتا و میلیلا پناهنده می شوند، مسترد کند.

این دو شهر اسپانیا نزدیکترین نقطۀ مرزی بین اتحادیۀ اروپایی و قارۀ افریقا می باشد. ولیم سپیندلر، سخنگوی یو ان اچ سی آر می گوید که افزایش چشمگیری در ورود افراد از طریق این مرز را به داخل اسپنانیا از سال ۲۰۱۳ به این طرف شاهد بوده اند.

سپیندلر گفت: "در پاسخ به این افزایش، حزب بر سراقتدار اسپانیا تعدیلی را در قوانین جاری پیشنهاد کرده که فقط در مناطق مرزی شیتا و ملیلا تطبیق می شود. این تعدیل مانع ورود افراد در مرز می شود و برای هیچ کسی فرصت نمی دهد تا پروندۀ پناهندگی خود را به مقامات برساند."

سپایندلر می گوید که افزایشی در پناهجویانی را شاهد بود که از طریق این دو شهر وارد اسپانیا می شوند و معمولاً افرادی اند که از جنگ و خشونت ها فرار می کنند. او افزود که ۶۰ در صد آنان از سوریه، جمهوری افریقای مرکزی و کانگو فرار می کنند.

سخنگوی ملل متحد می گوید که در سال ۲۰۱۳ کم و بیش ۴۲۰۰ نفر از مجرای غیر قانونی وارد اسپانیا شده است. و در سال جاری این رقم بیش از پنج هزار گزارش شده است. در بین آنان دو هزار نفر (به شمول زنان و کودکان) از سوریه شامل می باشد که دلیل فرار شان جنگ داخلی آن کشور است.

اما سخنگوی ملل متحد به صدای امریکا گفت که تمام افراد رسیده به این جزایر به حیث پناهنده پذیرفته نخواهند شد. او می گوید که یک دلیل دیگر پیمودن این سفر وضعیت اقتصادی افراد در کشور شان است.

سپایندلر گفت: "در مورد افرادی که عمدتاً به دلایل اقتصادی مهاجرت می کنند، موقف ما چنین است که تمام مقرارت مهاجرت را بالای آنان تطبیق کنید. و در صورتی که درخواست پناهندگی ندهند و یا واجد شرایط پناهندگی نباشند، باید به مملکت شان برگشتانده شوند."

سخنگوی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت که اسپانیا امضأ کنندۀ میثاق ۱۹۵۱ مصئونیت پناهندگان می باشد. و به این همین دلیل، حکومت آن کشور باید مسولیت های بین المللی خود را بجا آورد که شامل قبولی درخواست پناهندگی افراد است. و در صورتی که افراد واجد شرایط باشند، باید این مصئونیت برای شان فراهم گردد.

گزارش: لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: سید ظفر هاشمی

XS
SM
MD
LG