لینک های دسترسی

Breaking News

'بدون برخورد مناسب با حامیان دهشت افگنی، مبارزۀ ما بى مفهوم است'


'بدون برخورد مناسب با حامیان دهشت افگنی، مبارزۀ ما بى مفهوم است'

داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملى روز سه شنبه طى کنفرانس خبرى در کابل در مورد اسناد افشاء شده ایالت متحده در مورد جنگ در افغانستان موقف حکومت را بیان نموده گفت:

"افشاء این اسناد موقف همیشه گى افغانستان را که باورمند بودیم جنگ علیه تروریزم باید در محل اصلى آن که خاستگاه، پناهگاه ومخفیگاه باشد صورت بگیرد، و بدون توجه به منابع تمویل با راه اندازى جنگ در دهات و روستا هاى افغانستان نتایج مطلوب بدست نمىآید، یک بار دیگر تقویت یافت."

به باور آقاى سپنتا عدم توجه به منابع تروریزم موجب شده است که هزاران تن از افراد بی گناه افغان بشمول زنان

کودکان، پرسونل از اردوى ملى، پولیس ملى و صد ها تن از نیرو هاى بین المللى مستقر در افغانستان بر علاوه ژورنالستان و کسانى که براى بازسازى به افغانستان آمده بودند، جان خود را از دست بدهند.

مشاور امنیت رییس جمهور بدون توجه و بر خورد قاطع با منابع تروریزم، مبارزه با تروریزم را بىثمر خوانده گفت:

''پیروزى بر تروریزم جهانى بدون نابود کردن پناگاه ها، مخفى گاه ها و بدون اینکه حامیان تروریزم را مورد هدف قرار بدهیم، معنى و مفهوم نخواهد داشت. و بخاطر جلب حمایت مردم افغانستان هم باید با آنانى که از تروریستان حمایت میکنند، بر خورد قاطع نماییم.''

آقاى سپنتا در مورد نقش حمید گل، رییس اسبق دستگاه استخبارات نظامى پاکستان و بى اعتنایى همکاران بین المللى به مشوره هاى افغان ها مثال آورده گفت:

"من در مواقع زیاد بر متحدان بین المللى پیشنهاد کرده ام که بر برخى رهبران و اعضاى دستگاه استخبارات پاکستان تعذیرات نرم چون محدودیت سفر به کشور هاى اروپا و ممالک شمال امریکا وضع گردد. اما هیچ وقت پاسخ مثبت دریافت نکردم.''

-------------

انسداد نشرات یک تلویزیون خصوصی:

داکتر سپنتا که در گذشته ها بحیث هوا دار آزادى بیان و آزادى بیان شهرت داشت، از تصمیم و فیصله شب گذشته شوراى وزیران در مورد مسدود کردن نشرات تلویزیون خصوصى بنام امروز که از ساعت ٢:٣٠ بعد از ظهر سه شنبه نشرات آن قطع گردید به شدت دفاع نموده گفت:

"این تصمیم به خاطر حفظ تمامیت ارضى استقلال و وحدت ملى اتخاذ شده است. این تصمیم مشروع و قانونى است، حتى در دموکراتیکترین کشور هاى جهان هم در همچو حالت اینطور تصمیم میگیرند.''

بقول داکتر سپنتا، افغانستان یککشور در حال جنگ داراى تنوع قومى و مذهبى است که باید در نشر مطالب در رسانه ها از احتیاط لازم کار گرفته شود.

------------

از جانب دیگر دفتر سخنگوى ریاست جمهورى با نشر اعلامیه خبرى اطلاع داد که رییس جمهور کرزى با صدور حکمى وزارت امور خارجه و شوراى امنیت ملى، کشور را مکلف نموده است تا اسناد افشاء شده ء ایالت متحده امریکا در مورد افغانستان، پاکستان و منطقه را مورد مطالعه و ارزیابى قرار داده مواردى را که از دید مسایل امنیتى، سیاست خارجى و منطقوى براى افغانستان حایز اهمیت باشد تشخیص داده، به اسرع وقت به مقام ریاست جمهورى گزارش بدهند.

در طول دو روز اخیر که مساله افشاء سند ها در رسانه هاى ملى و بین المللى مطرح است، افغانستان فقط روى دو موضوع: یکى کتمان حقایق در باره تلفات ملکى و دیگر موضوع عوامل خارجى در واقعات نا امنى بخصوص نقش دستگاه استخبارات نظامى پاکستان تمرکز داشته و آن را باعث تقویت موقف همیشه گى دولت افغانستان تلقى میکنند.

XS
SM
MD
LG