لینک های دسترسی

Breaking News

مسوولان صحی در بلخ: آمادۀ تطبیق کمپاین خانه به خانۀ پولیو استیم


آرشیف
آرشیف

مسوولان ریاست صحت عامۀ بلخ می‌گویند که برای تطبیق خانه به خانۀ کمپاین واکسین پولیو در آن ولایت آمادگی کامل گرفته اند.

قرار است کمپاین خانه به خانۀ واکسین پولیو در سراسر افغانستان به روز دوشنبه هشتم نومبر (۱۷ عقرب) آغاز شود که به گفتۀ مسوولان افغان، نزدیک به ۱۰ میلیون کودک زیر سن پنج سال در این کمپاین واکسین خواهند شد.

سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال (یونیسف) نیز از آغاز کمپاین واکسیناسیون پولیو در افغانستان استقبال نموده اند و برای اینکه هیچ کودکی از تطبیق این واکسین محروم نشوند، از مقامات، عالمان دین، بزرگان جامعه و رسانه‌ها می‌خواهد تا از این کمپاین حمایت همه جانبه نمایند.

گلا خان ایوب، معاون برنامهٔ معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت: "... همزمان با بهبود اوضاع امنیتی در کشور، ما برای راه اندازی کمپاین سرتاسری آماده شده ایم."

آقای ایوب گفت که آمادگی ها شامل دو بخش است "نخست اینکه برای رضاکاران، سوپروایزران، ناظمین و سایر کارمندان برنامه‌های آموزشی لازم را برگزار کرده ایم و دوم واکسین و محلقات مورد نیاز آنرا به تمام ولایات ارسال نموده ایم."

کمال شاه سید، مسوول ارتباطات برنامهٔ پولیو دفتر یونیسف می‌گوید که برنامهٔ محو پولیو به گونۀ مشترک توسط وزارت صحت عامه، سازمان جهانی صحت و یونیسف تطبیق می شود.

آقای سید گفت: "...دفتر یونیسف مسوولیت تهیه واکسین و آگاهی‌دهی خانواده‌ها را به دوش دارد و ما به منظور آگاهی‌دهی در مورد فواید واکسین شبکه‌های مبلغین را در سرتاسر افغانستان ایجاد نموده ایم، که تقریباً چهارهزار نفر در آن فعالیت می‌کنند."

از سوی دیگر، باشند‌گان ولایت بلخ می‌گویند اکنون که شرایط برای تطبیق واکسین مساعد شده است، باید دست به کار شویم و تمام کودکان زیر پنج سال خود را در کمپاین پیشرو واکسین نماییم.

ثریا، باشندۀ ولایت بلخ به صدای امریکا گفت: "... ما باید به صحت و آینده کودکان مان توجه داشته باشیم و این را مکلفیت خود بدانیم که آن‌ها را به شکل منظم و به وقت و زمان معین آن در برابر تمام امراض دوره طفولیت خاصتاً بیماری پولیو واکسین کنیم."

به باور متخصصین صحی، ویروس پولیو به سرعت از یک فرد به فرد دیگر انتقال می‌باید و صرف زمانی می‌توان گردش آنرا در محیط متوقف ساخت که هیچ کودک زیر پنج سال از واکسین باز نماند.

XS
SM
MD
LG