لینک های دسترسی

Breaking News

نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح می شود


معاون دوم ریاست جمهوری برای انجام مشورت ها در این زمینه موظف شده است
معاون دوم ریاست جمهوری برای انجام مشورت ها در این زمینه موظف شده است

رئیس جمهور افغانستان ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات را از اولویت کاری خود خوانده و گفته است که به زودترین فرصت اقدامات لازم برای ایجاد این اصلاحات روی دست گرفته می شود.

ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه یی گفته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان وظیفه داده است تا در مشورت با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی مسایل مربوط به اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات را تشخیص دهد.

طرح پیشنهادی اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان از سوی جامعه مدنی به ریاست جمهوری فرستاده شده است و به نقل از خبرنامۀ ارگ، رئیس جمهور غنی پس از مشورت های لازم با جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخاباتی، اصلاحات لازم را درنظام انتخاباتی خواهد آورد.

رئیس جمهور غنی به تازگی در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از آنان خواست تا دیدگاه شان را در مورد ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات به صورت یک طرح کلی و منسجم به ریاست جمهوری ارایه کنند تا اصلاحات در آن کمیسیون به صورت شفاف و موثر تامین گردد.

نهاد های انتخاباتی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند تا هرچه زودتر اقدام به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نمایند و در این مورد با نهاد های جامعه مدنی و انتخاباتی مشوره نمایند.

سازمان دیدبان انتخابات افغانستان از رئیس جمهور خواست تا به منظور غنامندی و جامع ساختن قوانین انتخاباتی، در مشورت با نهاد های جامعۀ مدنی، قوانین انتخاباتی سازگار با شرایط عنی افغانستان را مطابق معیار های پذیرفته شدۀ جهانی مدون سازد.

جانداد سپین غر رئیس این نهاد گفت که این موضوع می تواند از یک طرف باعث احیای اعتماد مردم بر روند انتخابات گردد و ازسوی دیگر تضمین های لازم قانونی را برای تدویر انتخابات شفاف و عادلانه فراهم سازد.

از سوی دیگر محمد نعیم ایوبزاده،رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نیز روز پنج شنبه در یک نشر خبری گفت که بدون آوردن اصلاحات، دشوار است که انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری در افغانستان برگزار شود. او تاکید کرد که اصلاحات در نظام انتخاباتی نباید سیاسی شود.

از ایجاد حکومت وحدت ملی حدود پنج ماه می گذرد اما تا حال در زمینۀ اصلاح نظام انتخاباتی اقدامی صورت نگرفته است، هرچند پیش از ایجاد این حکومت، هم محمد اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله گفته بودند که اصلاحات در نظام انتخاباتی در اولویت های کاری شان قرار خواهد داشت.

بازنگری در تعدیل ولسی جرگه

دیدبان انتخابات افغانستان همچنان از رئیس جمهور خواسته است تا تعدیلاتی که از سوی ولسی جرگه در قانون انتخابات به میان آمده است، مورد بازنگری قرار گیرد.

اعضای ولسی جرگه یک روز قبل از رفتن به تعطیلات زمستانی با دو ثلث آرای تایید فیصله کردند که نامزدان انتخابات ولسی جرگه باید تحصیلات تا درجۀ لسانس داشته باشند یا هم اینکه بدون درنظرداشت سویۀ لسانس، تجربۀ یک دوره کار در ولسی جرگه را داشته باشند. این تعدیلات برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده شده است.

جانداد سپین غر استدلال می کند که شرط محاسبه یک دوره کاری ولسی جرگه معادل به لیسانس که برای نامزد شدن به ولسی جرگه پیشنهاد شده است خلاف ماده ۲۲ قانون اساسی است. به گفتۀ آقای سپین غر این تعدیل نمی تواند که ظرفیت آموزشی ومسلکی اعضای ولسی جرگه را تضمین کند.

سپین غر افزود درصورتیکه این تعدیل توسط رئیس جمهور تایید و توشیح گردد مردم افغانستان ونهاد های انتخاباتی در انتخابات آینده ولسی جرگه شاهد تبعیض دربرابر سایر نامزدان در ارتباط با استفاده یکسان و مساویانه از حقوق سیاسی شان خواهد بود. او می گوید قانونگذاران این تعدیل را برای ایجاد سهولت راهیابی شان در دوره های بعدی پارلمان آورده اند.

رئیس دیدبان انتخابات افغانستان افزود که این فیصله سبب مشکلات بعدی هم برای نامزد شدن خواهد شد وگفت که این فیصله میتواند شرایطی را که برای نامزد شدن است طوری به وجود بیاورد تا افرادی که لیسانس نیستند طور دوامدار کوشش کنند که در ولسی جرگه خود را نامزد کنند و بمانند و از آمدن افراد نو و جوانان جلوگیری نماید.

XS
SM
MD
LG