لینک های دسترسی

Breaking News

دانش: حکومت برای اصلاح نظام انتخابات آماده و جدی است


معاون دوم رئیس جمهور می گوید که اصلاح نظام انتخاباتی در مشوره با همه نهادها صورت می گیرد

معاون دوم رئیس جمهور موجودیت اختلافها را میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه در مورد آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی رد کرد.

محمد سرور دانش گفت که حکومت در آوردن اصلاحات در ساختار، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی جدی و آماده است. او افزود که رئیس جمهور و رئیس اجراییه برای ایجاد اصلاحات لازم در این زمینه، مشوره با هم کار می کنند.

آقای دانش اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه را روی اصلاحات در ساختار و نظام انتخاباتی رد کرد. او گفت "شایعات مبنی به اختلاف نظر میان هیئت رهبری حکومت وحدت ملی در رابطه به اصلاحات انتخاباتی به کلی بی اساس و بی بنیاد است".

معاون دوم رئیس جمهور گفت که انتخابات باید به شیوه یی برگزار گردد که مورد رضایت همه مردم باشد و مشروعیت آفرین باشد در غیر آن به گفتۀ وی کشور به طرف بحران و کشمکش می رود.

به گفته دانش قانون اساسی واقعی در هر کشور قانون انتخابات و نظام انتخاباتی آن کشور است چون تنها با انتخابات است که می توان قوای سه گانه دولت و نظام سیاسی مبتنی به قانون اساسی را در عمل سازمان دهی کرد.

آقای دانش افزود که اکنون فرصتی مناسبی برای اصلاح انتخاباتی فراهم شده تا بعد از بحثها و رای زنی ها، طرح دقیق و جامعی فراهم گردد و کاستی ها و ضعف های موجود رفع شود.

معاون دوم رئیس جمهور گفت"ما در بسیاری از موارد برای برگزاری انتخابات با کاستی ها وچالشها مواجه هستیم و باید برای همیشه به مساله انتخابات با دید اصلاحی برخورد شود".

محمد سرور دانش می گوید که کوششهای برای تضمین استقلال و بیطرفی کامل و شایستگی اعضا و کارمندان کمیسیونهای انتخاباتی صورت گرفته است، اما افزود که هنوز هم در اصلاح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیونها و شیوۀ تعین اعضا و شرایط آن غوری بیشتری باید صورت گیرد.

اجماع در ایجاد اصلاحات

مقام های حکومت وحدت ملی می گویند که رئیس جمهور و رئیس اجراییه هر دو به این نظر اند که در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی باید با تمام نهاد ها مشوره صورت گیرد.

معاون دوم رئیس جمهور گفت که طرح و دیدگاه های یک جانبه و بدون مشوره با جوانب سیاسی و ملی به شمول جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهاد های مربوط دولتی نه تنها مشکل را حل نمی سازد بلکه ممکن است باعث ضیاع وقت و ناکامی گردد.

محمد محقق،معاون دوم رئیس اجراییه نیز تاکید می کند که انتخابات باید مورد پذیرش همه مردم افغانستان باشد. او افزود که کمیسیون هایی که ایجاد می شود باید مورد اعتماد همه طرف های سیاسی و مردم باشد و قوانین انتخابات باید با رایزنی همه جانبه با تمام جوانب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی تصویب شود.

آقای محقق افزود که ممکن قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی توسط یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور اعلام شود و ادارۀ در دولت موظف شود تا این اصلاحات را به میان آورد.

در همین حال نهاد های انتخاباتی نیز خواهان ایجاد هر چه زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و اصلاحات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی شدند.

شبکه اکسین و نهاد های انتخاباتی از حکومت وحدت ملی خواستند تا زمانیکه اصلاحات در نظام انتخاباتی و کمیسیونهای انتخاباتی نیامده است، انتخابات شورای ملی برگزار نشود.

نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و عضو شبکه اکسین در نشستی در این مورد گفت که بی اعتمادی به کمیسیونهای انتخاباتی زیاد شده است.

آقای ایوبزاده گفت که کار بالای جدول اصلاحات انتخاباتی بهترین سرآغاز برای اصلاحات انتخاباتی است. او تاکید کرد که برای ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چهارچوب حقوقی نیاز است و رئیس جمهور با صدور فرمانی می تواند این چارچوب را ایجاد کند.

براساس قانون انتخابات، باید انتخابات ولسی جرگه به تاریخ دوم ماه ثور برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به دلیل بعضی مشکلات از جمله مسایل بودجوی شاید برگزاری این انتخابات تا ماه اسد یا سنبلۀ سال آینده به تعویق بیافتد.

XS
SM
MD
LG