لینک های دسترسی

اعلام نتایج همه پرسی سودان


اعلام نتایج همه پرسی سودان

مأمورین همه پرسی سودان میگویند نتایج ابتدایی میرساند که تقریباً تمامی رأی دهندگان خواهان ِ جدایی از سودان شمالی شده اند.

ارقامی که در صفحۀ انترنتی کمیسیون همه پرسی سودان جنوبی به نشر رسیده، مشعر است که 99 در صد آرأ به طرفداری جدایی جنوب از شمال کشور بوده است.

نتایج برای اولین بار روز یکشنبه در محفلی در جوبا، مرکز سودان جنوبی با حضور رئیس جمهور آن منطقه اعلام گردید.

آژانس خبر رسانی رویترز گزارش میدهد که از میان 10 ایالت، 99 در صد رأی دهندگان در پنج ایالت طرفدار جدایی بوده اند.

همچنان رأی دهندگان در ایالت بحرالغزل، که با سودان شمالی هم سرحد است، به جدایی از شمال حمایت کرده اند.

XS
SM
MD
LG