لینک های دسترسی

Breaking News

کشف قبرهای دسته جمعی در کوردوفان سودان


کشف قبرهای دسته جمعی در کوردوفان سودان

تصاویر گرفته شده از طریق ماهواره، شواهد تازه ای را برملا می سازد که در ایالت کوردوفان در جنوب سودان جایی که حکومت به خاطر ظلم بر باشندگان آن متهم است، گور های دسته جمعی یافت گردیده است.

گزارشی که به روز چهارشنبه به وسیله یک شبکۀ ماهواره ای مستقر در ایالات متحده به نشر رسیده، نشان می دهد که دو قبر دسته جمعی در این منطقه وجود دارد.

با این مورد تعداد قبرهای دسته جمعی که تا اکنون در جنوب سودان کشف گردیده است به هشت قبر می رسد.

این گروه، اداره صلیب سرخ سودان را متهم کرده است که قبرهای دسته جمعی را حفر کرده و اجساد را در آن جا به جا کرده است.

در برخی از موارد، بالای اجساد تیل نیز انداخته شده است.

XS
SM
MD
LG