لینک های دسترسی

Breaking News

سنی‌ های عراق خواهان قدرت بیشتر پس از شکست داعش اند


آرشیف: جنجگویان سنی مذهب در عراق نیز در کنار قوای شیعه مذهب و کرد ها در برابر تندروان و گروه داعش جنگ می کنند

اقلیت سنی مذهب در عراق می گوید که پس از شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در آن کشور، قدرت بیشتر در حکومت می خواهد.

خبر گزاری اسوشیتدپرس گزارش می دهد که خواست پیروان سنی در عراق نشاندهندۀ حساسیت های مذهبی است که حکومت عراق باید بیشتر همه شمول گردد تا از گسترش افراطگرایی در آن کشور جلوگیری گردد.

اما در شرایط کنونی، احتمال بر آورده شدن چنین خواست، بعید به نظر می رسد، زیرا از یک سو بسیاری از سیاستمداران شیعه مذهب در مورد این گونه خواست محتاط اند و از سوی دیگر رهبران سنی نه تنها منقسم اند، بلکه بی نظم و آشفته نیز می باشند.

علاوه بر آن، پیروان شیعه و کرد ها به مناطقی کنترول دارند که اخیراً از نزد تندروان داعش پس گرفته شده و آنان نمی خواهند این مناطق را دو باره از دست بدهند.

روی همین دلایل، خطری وجود دارد که عراق احتمال فرصت از بین بردن منازعۀ فرقه ای را از دست بدهد، منازعۀ که در بیش از یک دهۀ گذشته سبب گسترش خشونت و کشته شدن هزاران عراقی شده است.

پس از سرنگونی صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق، در سال ۲۰۰۳ میلادی و روی کار آمدن حکومت با اکثریت شیعه، پیروان سنی در آن کشور خود را تا اندازۀ از آئینه قدرت، محروم یافتند، محرومیتی که موجب شورشگری گردید و شبکۀ القاعده جای پای در عراق پیدا کرد.

با آنهم نظامیان ایالات متحده به حمایت جنگجویان سنی تا اندازۀ زیاد تندوران القاعده را در عراق، سر کوب کردند. اما بر اساس گزارش اسو شتیدپرس، تبعیض پیروان شیعه در برابر سنی ها، به تدریج موجب ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش گردید.

بحث در مورد دادن قدرت بیشتر برای سنی های عراقی در حالی مطرح می شود که داعش در حال از دست دادن کامل شهر موصل است
بحث در مورد دادن قدرت بیشتر برای سنی های عراقی در حالی مطرح می شود که داعش در حال از دست دادن کامل شهر موصل است

در حال حاضر، ایالات متحده که در جنگ بر ضد داعش از حکومت بغداد حمایت می کند، بار ها هشدار داده است که سنی ها بار دیگر دست به شورشگری خواهند زد، مگر اینکه حکومت عراق بیشتر همه شمول گردد.

محمود المشهدانی، یک قانونگذار عراقی، به خبر گزاری اسوشیتدپرس گفته است که که عراق بار دیگر از هم خواهد پاشید، مگر اینکه "سازش تاریخی" میان فرقه های شیعه و سنی به وجود بیاید.

آقای المشهدانی گفت "چنین سازش باید به وجود بیاید، در غیر آن، عراق از بین خواهد رفت".

آقای المشهدانی و شماری دیگر از گروه های سنی موقف خود را برای ایجاد سیستم جدید در آن کشور طرح ریزی کرده اند و خواهان مذاکرات و تغییرات چشمگیر در قانون اساسی عراق شده اند.

طرح سنی ها در بر گیرندۀ اقداماتی است که به شکایات آنان رسیدگی شود. به صورت مشخص این طرح گفته است که جوامع سنی نشین که تحت کنترول داعش قرار داشتند، با برخورد های غیر منصفانه مواجه شده اند که شامل دستگیری سنی های غیر نظامی می گردد و افرادیکه بی موجب در توقیف به سر می برند، باید از قید آزاد شوند.

اما سیاستمداران شیعه از مدت ها قبل چنین تقاضا را رد کرده اند و خواهان اقدامات شدید تر بر ضد تندروان و گروه های دهشت افگن شده اند.

خبر گزاری اسوشیتدپرس گزارش می دهد، پیروان شیعه مذهب که حدود ۶۰ در صد نفوس عراق را تشکیل می دهند، در اغلب موارد، اقلیت های سنی را مظنون به حمایت و همدردی با تندروان تلقی می کنند.

حیدر العبادی، صدراعظم عراق که مربوط فرقۀ شیعه در عراق می گردد، بار ها خواهان وحدت در آن کشور شده است. سیاستمداران شیعه نیز خواهان همه شمولیت بیشتر در قدرت سیاسی آن کشور شده اند.

بحث در مورد شمولیت بیشتر سنی ها در قدرت سیاسی در حالی صورت می گیرد که جنگ هنوز هم در شهر موصل، آخرین پایگاه تندروان داعش در عراق ادامه دارد.

در دراز مدت، بسیاری از پیروان سنی مذهب، خواهان کنترول بیشتر برای والیان بر قوای امنیتی و نفت و تیل آن کشور استند و می خواهند تا خود سنی ها مناطق سنی نشین را گزمه و کنترول کنند. به صورت عموم، سنی ها خواهان غیر متمرکز بودن قدرت در عراق اند.

اما حکومت به رهبری پیروان شیعه مذهب، از دیر مدت زمان به این سو نسبت به قوای امنیتی محلی بی اعتماد بوده اند و از دادن سلاح برای آنان خود داری کرده است.

XS
SM
MD
LG