لینک های دسترسی

Breaking News

تداوم خشونت در سوریه باوجود تصویب فیصله نامۀ شورای امنیت


بدنبال تصویب فیصله نامۀ شورای امنیت بر علیه خشونتها در سوریه به روز پنجشنبه این کشور شاهد ادامه خشونتها بود. در فیصله نامه از حکومت بشارالاسد و مخالفان خواسته شده است تا طرح پیشنهادی فرستادۀ ملل متحد را تطبیق کنند.

بن کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که بیانیۀ شورای امنیت پیام واضح را به حکومت سوریه فرستاده است تا سرکوبی مخالفان را توقف دهد و غرض ختم خشونت مرگبار طرح صلح را عملی سازد.

خشونتها باید توقف داده شود. و مذاکرات سیاسی باید به راه افتد، مذاکرات سیاسی همه شمول برای حل موضوع، و آن هم به شکلی که آرمان های مردم سوریه را بازتاب داده بتواند.

آقای بن گفته است شورای امنیت پیام صریحی را به طرفین درگیر در سوریه فرستاده است.

XS
SM
MD
LG