لینک های دسترسی

تداوم خشونت در سوریه باوجود تصویب فیصله نامۀ شورای امنیت


بدنبال تصویب فیصله نامۀ شورای امنیت بر علیه خشونتها در سوریه به روز پنجشنبه این کشور شاهد ادامه خشونتها بود. در فیصله نامه از حکومت بشارالاسد و مخالفان خواسته شده است تا طرح پیشنهادی فرستادۀ ملل متحد را تطبیق کنند.

بن کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که بیانیۀ شورای امنیت پیام واضح را به حکومت سوریه فرستاده است تا سرکوبی مخالفان را توقف دهد و غرض ختم خشونت مرگبار طرح صلح را عملی سازد.

خشونتها باید توقف داده شود. و مذاکرات سیاسی باید به راه افتد، مذاکرات سیاسی همه شمول برای حل موضوع، و آن هم به شکلی که آرمان های مردم سوریه را بازتاب داده بتواند.

آقای بن گفته است شورای امنیت پیام صریحی را به طرفین درگیر در سوریه فرستاده است.

XS
SM
MD
LG