لینک های دسترسی

مخالفت علیه سرکوبی احتجاج کنندگان در سوریه


مخالفت علیه سرکوبی احتجاج کنندگان در سوریه

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ بر سوریه اصرار می ورزد تا محدودیت های دسترسی به آنانی را دور سازد که در جریان خشونت میان پولیس و احتجاج کنندگان ضد حکومت مجروح شده اند.

نمایندگان این سازمان خیریه روز سه شنبه گفتند که خشونت منتج به جراحت تعداد زیاد گردیده است، و در صورت وخیم شدن وضع افراد بیشتری تلف خواهند گردید.

مأمورین گفتند کارمندان امداد رسان خصوصاً نیاز دارند مجروحین شهر 'درعا' را تداوی نمایند.

شاهدان عینی میگویند قطعات جدید نظامی روز یکشنبه وارد شهر 'درعا' شده، با هزاران عسکر از قبل مستقر در آن منطقه پیوستند. تدارکات نفت، مواد غذایی و سیستم ارتباطات طی چند روز گذشته در 'درعا' شدیداً مختل شده است.

XS
SM
MD
LG