لینک های دسترسی

دپلومات های سوریه از چند کشور بیرون رانده شد


حکومات شمار زیادی از کشور های جهان روز سه شنبه دپلومات های ارشد سوری را از کشور های شان بیرون راندند.

ویلیم هیگ، وزیر خارجۀ بریتانیا گفت که این اقدام پیامی را به رژیم سوریه می رساند که جهان و جامعۀ بین المللی از خشونت های دوامدار در آن کشور وحشت زده شده است.

آقای هیگ می گوید "طوریکه می دانید، در روز های اخیر ما در تلاش افزایش فشار بر رژیم اسد بوده ایم. جهان و جامعۀ بین المللی از ادامۀ خشونت ها، برخود رژیم با مردم و قتل مردم بی گناه، وحشت زده شده است."

آقای هیگ گفت که شمار دیگر کشور ها نیز تصامیم مشابهی را اعلان خواهد کرد.

این اقدام به دنبال کشتار اخیر در روستا های هولا اتخاذ می شود که در آن به شمول 49 کودک و 34 زن، حدود 108 نفر کشته شد.

XS
SM
MD
LG