لینک های دسترسی

Breaking News

دپلومات های سوریه از چند کشور بیرون رانده شد


حکومات شمار زیادی از کشور های جهان روز سه شنبه دپلومات های ارشد سوری را از کشور های شان بیرون راندند.

ویلیم هیگ، وزیر خارجۀ بریتانیا گفت که این اقدام پیامی را به رژیم سوریه می رساند که جهان و جامعۀ بین المللی از خشونت های دوامدار در آن کشور وحشت زده شده است.

آقای هیگ می گوید "طوریکه می دانید، در روز های اخیر ما در تلاش افزایش فشار بر رژیم اسد بوده ایم. جهان و جامعۀ بین المللی از ادامۀ خشونت ها، برخود رژیم با مردم و قتل مردم بی گناه، وحشت زده شده است."

آقای هیگ گفت که شمار دیگر کشور ها نیز تصامیم مشابهی را اعلان خواهد کرد.

این اقدام به دنبال کشتار اخیر در روستا های هولا اتخاذ می شود که در آن به شمول 49 کودک و 34 زن، حدود 108 نفر کشته شد.

XS
SM
MD
LG