لینک های دسترسی

استعفای کابینۀ سوریه


استعفای کابینۀ سوریه

تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که کابینۀ محمد ناجی العطری صدر اعظم آن کشور استعفأ داده و رئیس جمهور نیز استعفای آنها را منظور نموده است.

گزارش میافزاید که رئیس جمهور بشار الاسد بدنبال بیش از یک هفته تظاهرات ضد حکومتی، بروز سه شنبه استعفای کابینه را پذیرفت.

خبرگزاری اسوسیتد گزارش میدهد این کابینۀ ۳۲ عضوی تا زمانیکه رئیس جمهور اسد حکومت جدید را شکل دهد به پیشبرد امور کشور ادامه خواهند داد.

گزارش ها حاکی است که صبح روز سه شنبه ده ها هزار نفر به حمایت از حکومت راهپیمایی کرده اند. در همین حال مردم سوریه در انتظار سخنرانی متوقعه رئیس جمهور آن کشور هستند.

طرفداران حکومت به روز سه شنبه به جاده های دمشق مرکز سوریه و شهرهای دیگر سرازیر شدند تا در راهپیمایی هایی اشتراک نمایند که از سوی حکومت مجاز دانسته شده است. مظاهره کنندگان در حالیکه بیرق ها و عکس های رئیس جمهور را در دست داشتند، به حمایت از حکومت شعار سر میدادند.

گزارش های خبری حاکی است رئیس جمهور اسد در سخنرانی اش به ملت در روزهای آینده، شاید ختم حالت اضطرار ٥٠ ساله را در آن کشور اعلام کند.

اعتراضات مخالفین نشان دهندۀ جدی ترین تهدید از زمان حاکمیت ١١ سالۀ رئیس جمهور اسد و اقتدار خانوادگی وی تاکنون می باشد.

XS
SM
MD
LG