لینک های دسترسی

Breaking News

پیشروی اردوی سوریه در داخل یک شهر طغیان گر


آرشیف

به نظر می رسد نیرو های سوری کنترول شهرک مرکزی رستان را دوباره در اختیار گرفته اند. برای چندین روز جنگ های شدید بین نیرو های امنیتی و عساکر اردوی سوریه که به مخالفین رو آورده اند، در این شهرک جریان داشت.

فعالین به روز شنبه گفتند که عساکر داخل شهر شده و تلاشی را برای عساکر فراری آغاز نمودند.

در عین حال، گروه های مخالف سوری به روز شنبه در ترکیه جلسه نمودند تا گروهی متحدی را علیه حکومت بشار الاسد تشکیل دهند.

مخالفین و فعالین می گویند امیدوارند روی یک چوکات کاری این گروه متحد تا چند روز دیگر کار آغاز شود.

XS
SM
MD
LG