لینک های دسترسی

درهم کوبیدن شهر حمص توسط قوای امنیتی سوری


شهروندان شهر حمص در یک سرپناه موقتی

عساکر سوری به هجوم شان علیه شهر احتجاج زده "حُمص" ادامه می دهند. بر اساس گزارش دهها غیرنظامی کشته شده است.

این درحالی است که روسیه گفته جهان با رویه فزاینده خشونت در امور بین المللی روبرو است و به غرب علیه مداخله در سوریه هشدار داد.

سازمان عفوه بین الملل مستقر در بریتانیا گفت که قوای حکومت از تانک ها، راکت ها، وهاوان روز چهارشنبه برای آرام ساختن مقاومت درحمص استفاده کرد.

استفاده از قوه باعث کشته شدن حداقل 50 نفر شده و صدمه سنگینی را بر بیشتر از 20 عمارت درشماری از نقاط شهرهای تحت شورش برجا گذاشته است.

شهر حُمص برای پنجمین روز است تحت تهاجم بیرحمانه یی است که فعالین می گویند صدها نفر کشته شده است.

رقم تلفات به خاطری تایید شده نمی تواند که سورسیه بر گزارشگران مستقل محدودیت هایی وضع کرده است.

XS
SM
MD
LG