لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن ۴۵ تن در یورش تانکهای اردوی سوریه برشهر 'حما'


کشته شدن ۴۵ تن در یورش تانکهای اردوی سوریه برشهر 'حما'

فعالین و شاهدان عینی در سوریه می گویند، تانک های اردو صبح یک شنبه وارد شهر 'حما' شده حد اقل ۴۵ تن را هلاک ساختند.

شاهدان عینی می گویند، درگیری های سلاح ثقیل در 'حما' صورت گرفته و انتظار می رود که تعداد تلفات در حالی بیشتر شود که کارمندان صحی میگویند، شفاخانه ها با کمبود خود مواجه می باشند.

شهر 'حما' شاهد تظاهرات گسترده در مخالفت با بشار الاسد،رئیس جمهور سوریه، بوده است.

فعالین می گویند، آقای اسد تلاش دارد تا احتجاجات صلح آمیز را که در ماه مارچ علیه زمام ۱۱ سالۀ وی در آن کشور آغاز شده است، سرکوب نماید.

گروه های حقوق بشر می گویند، نیروهای سوری در جریان سرکوبی احتجاجات ۱۶۰۰ غیر نظامی را به هلاکت رسانیده اند.

حکومت گروه های جنایت کار را مسؤول بیشتر خشونت ها می داند.

XS
SM
MD
LG