لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز عملیات های مرگبار تازه در سوریه و بلند رفتن تلفات


آغاز عملیات های مرگبار تازه در سوریه و بلند رفتن تلفات

گروه های حقوق بشر سوری میگویند، عساکر امنیتی طی حملات بر دو شهرکه غیر نظامیان علیه زمام بشار الاسد، رئیس جمهور، احتجاج نموده بودند ۵۵ را هلاک ساختند.

فعالین در سوریه می گویند، عساکر اردو با حمایت تانک ها، بر شهر مرکزی و بخش هایی از شهر شرقی " دیروالزور" حمله نموده حد اقل ۴۲ تن را هلاک ساختند.

صدای انفجارات در سایر بخش های شهر شنیده شده بود.

گزارشات دیگر نیز حاکی است که چهار تن درولایت حمص کشته شده اند.

این گزارشات بطور مستقل تأیید شده نمی تواند زیرا خبرنگاران اجازۀ رفتن به آن مناطق را ندارند.

بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، به روز یک شنبه احتجاجات را سرکشی عنوان نمود.

آقای اسد از سرکوبی خشونتبار احتجاج کنندگان دفاع نموده افزود که با رسیدگی به آنعدۀ که جاده ها را مسدود نموده و مردم را مرعوب میسازند، وظیفۀ ملی خویش را انجام میدهد.

این حمله یک روز بعد از آن صورت می گیرد که بن کی مون، منشی عمومی ملل متحد، به رئیس جمهور سوریه گفت تا استفاده از قدرت نظامی را در مقابل احتجاج کنندگان ضد حکومتی، فوراً خاتمه دهد.

XS
SM
MD
LG