لینک های دسترسی

Breaking News

پناهجویان سوری در کمپ اردن از انرژی آفتابی مستفید می شوند


با احداث انرژی آفتابی ۳۶۰۰۰ خانوادۀ سوری از انرژی آفتابی مستقید خواهد شد

هزاران پناهجوی سوری در اردن قادر خواهند شد تا با استفاده از انرژی آفتابی، چراغ خانه های شان را روشن کنند؛ تیلفون های همراه شان را چارچ کنند و غذای شان را سرد نگهدارند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز چهار شنبه گفت که کمپ ازرق واقع در اردن، اولین کمپ پناهجویان است که از انرژی قابل تجدید، برخوردار می گردد.

ادارۀ UNHCR گفته است که حدود ۵۰۰۰ پناهگاه برای پناهجوی سوری که در کمپ پناهجویان ارزق ایجاد شده است، از انرژی برق آفتابی مستفید خواهد شد.

کیلی کلیمینس، معاون UNHCR طی اعلامیۀ گفته است که فراهم آوری برق در این کمپ پناهجویان نه تنها یک اقدام سمبولیک است، بلکه محیط امن تر را برای همه ساکنان این کمپ، فراهم می کند. علاوه بر آن، فراهم آوری برق، شرایطی را مساعد خواهد کرد تا پناهجویان این کمپ معیشت زندگی شان را تا اندازۀ به دست بیاورند و در نهایت کودکان قادر شوند در جریان شب نیز به درس های شان رسیدگی کنند.

کمپ ارزق واقع در شمال اردن، میزبان ۳۶۰۰۰ خانوادۀ سوری است که تا سال ۲۰۱۸ میلادی، به انرژی آفتابی دسترسی خواهند یافت.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که فعال سازی انرژی آفتابی سالانه ۱.۵ میلیون دالرمصارف آن سازمان را کاهش خواهد داد و حتی اگر کمک های مالی به آن قطع گردد، پناهجویان به انرژی آفتابی دسترسی خواهند داشت.

یک و نیم میلیون دالر که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از این ناحیه ذخیره می کند، در سایر بخش ها مثل حفظ الصحه به مصرف خواهد رسید.

نیروگاه انرژی آفتابی که حدود ۱۰ میلیون دالر هزینه برده است، توسط بنیاد خیریه مربوط به شرکت زنجیره یی IKEA تمویل شده است.

XS
SM
MD
LG