لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن پنج افسر پولیس در تاجکستان


مقامات در تاجکستان می گویند شورشیان پنج عضو یک قوای نخبه پولیس تاجک را در قسمت شرقی کشور کشته اند.

مقامات می گویند افراد پولیس به روز دوشنبه در جریان برخورد با شورشیان در کمه روب جورج واقع در شرق دو شنبه مرکز کشور کشته شدند.

قوای امنیتی منحیث جزٌ از عملیات علیه دهشت افگنی که ماه گذشته آغاز گردید، در جستجوی شورشیان بودند. این عملیات در پاسخگوئی به حمله بر یک کاروان نظامی بود که در آن حد اقل بیست و شش شورشی کشته شد.

XS
SM
MD
LG