لینک های دسترسی

کشته شدن پنج افسر پولیس در تاجکستان


مقامات در تاجکستان می گویند شورشیان پنج عضو یک قوای نخبه پولیس تاجک را در قسمت شرقی کشور کشته اند.

مقامات می گویند افراد پولیس به روز دوشنبه در جریان برخورد با شورشیان در کمه روب جورج واقع در شرق دو شنبه مرکز کشور کشته شدند.

قوای امنیتی منحیث جزٌ از عملیات علیه دهشت افگنی که ماه گذشته آغاز گردید، در جستجوی شورشیان بودند. این عملیات در پاسخگوئی به حمله بر یک کاروان نظامی بود که در آن حد اقل بیست و شش شورشی کشته شد.

XS
SM
MD
LG