لینک های دسترسی

حذف اسمای چند طالب از فهرست سیاه ملل متحد


حذف اسمای چند طالب از فهرست سیاه ملل متحد

مقامات ملل متحد می گویند اسمای پنج عضو طالبان را از فهرست سیاه ملل متحد حذف نموده اند.

یک کمیته شورای امنیت ملل متحد فهرست ۱۳۷ نفر را مورد بررسی قرار داده که دارائی هایشان به دلیل ارتباط با القاعده و طالبان قید بوده و محدودیت های مسافرت بر آنها وضع گردیده است.

مقامات به روز جمعه گفتند که اسمای عبدالکیم مجاهد، محمد اورنگ، عبدالسلام ضعیف سفیر سابق افغانستان در پاکستان، عبدالستار پاکطین، و دو شخص متوفی عبدالصمد خاکسار، و محمد اسلام محمدی از این فهرست حذف گردید.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، بحیث جز از پلان مذاکرات مجدد با طالبان، خواستار حذف نام حد اقل ۱۰ عضو طالبان گردیده است.

دیپلومات ها میگویند ملل متحد به برسی این فهرست ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG