لینک های دسترسی

Breaking News

سفر های مرموز ملا اختر محمد منصور / ولی محمد


تصویر پاسپورتی که ادعا میشود رهبر طالبان از آن استفاده می کرد

به تعقیب نشر خبر حمله بر ملا اخترمحمد محمد منصور رهبر طالبان، تصاویر اسنادی در رسانه ها پخش شد که ظاهراً با نام مستعار، منسوب به این رهبر طالبان بود. این اسناد، که شامل یک شناخت کارت یا شناسنامه و یک پاسپورت پاکستانی است، نشان میدهد که گویا ملا منصور ۱۸ بار به سفر های خارج از پاکستان پرداخته بود.

در اسنادی که تصاویر آن در رسانه ها پخش شده، یک تن از کشته شدگان حملۀ طیارۀ بی سرنشین بر یک موتر در منطقۀ دورافتادۀ بلوچستان پاکستان، ولی محمد نام داشته که گفته میشود همانا ملامنصور بوده، و فرد دومی محمد اعظم نام داشته که ظاهراً رانندۀ تاکسی بوده است.

شبکۀ خبری دنیا در پاکستان، با نشر برخی از تصاویر پاسپورت ولی محمد نام، گزارش میدهد که دارندۀ پاسپورت متذکره، دربین سالهای ۲۰۱۶- ۲۰۰۶، حد اقل ١٨ بار به خارج از پاکستان سفر کرده است. شبکۀ خبری دنیا همچنان نوشته که دارندۀ این پاسپورت از میدان های هوایی کویته و کراچی، به دوبی و ایران رفته و دو بار هم، از طریق زمینی به ایران سفر کرده بود. آخرین سفر او به شهر تفتان ایران، به تاریخ ۲۵ اپریل بود و ۲۱ ماه می از راه زمینی، از آنجا به پاکستان برگشته بود.

ویزۀ ایران در پاسپورت منسوب به ملا منصور / ولی محمد
ویزۀ ایران در پاسپورت منسوب به ملا منصور / ولی محمد

​ایازگل خبرنگار صدای امریکا در اسلام آباد میگوید که تصاویر این اسناد، نخست از سوی تلویزیون های خصوصی پخش شد، و در داخل پاکستان نیز سؤالاتی در بارۀ ثقه بودن آنها بروز کرده است.

ولی محمد کیست؟

با آن که در پاسپورت و شناخت کارت منسوب به ملا منصور، تصویر ظاهراً از او می باشد اما نام درج شده، ولی محمد فرزند شاه محمد است. حکومت پاکستان در تحقیقات ابتداییه دریافته که شخصی به نام ولی محمد در حقیقت وجود داشته و یک رأی دهندۀ ثبت شده در شهر کراچی بوده است.

شخصی که از ولی محمد نام، خانه اش را در شهر کراچی خریده است، میگوید که چهرۀ ولی محمد، از چهرۀ ملا منصور که در تلویزیون ها دیده، متفاوت می باشد. با در نظر داشت این نکات، معلوم میشود که هویت درج شده در اسناد، مربوط یک شخص، و عکس آن مربوط به شخص دیگری (ملا اختر محمد منصور) است.

حکومت پاکستان هنوز تصدیق نکرده که فرد کشته شده در حملۀ طیارۀ بی سرنشین امریکایی، ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان افغانستان بوده، اما صرفنظر از این که اسنادِ به دست آمده مربوط به کیست، حکومت های ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان هردو تأیید کرده اند که رهبر طالبان در این حمله کشته شده است.

XS
SM
MD
LG