لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر طالبان تعدد ازدواج را به مقام‌های آن گروه منع کرد


رهبر گروه طالبان در یک اقدام بی سابقه‌، تعدد ازدواج را به مقام‌های این گروه منع کرده است.

سه مقام طالبان به شرط افشا نشدن نام شان به صدای امریکا گفتند که این اقدام برای کاهش بار مالی این گروه اتخاذ شده است، زیرا مقام‌های طالبان اغلب برای ازدواج‌های متعدد از رهبری این گروه تقاضای پول می‌کردند.

ملا هبت الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان در یک بیانیۀ کتبی به تاریخ نهم جنوری (۱۰جدی) گفته است: "بر اساس شریعت اسلامی (فقه اسلامی) به مقام‌های امارت اسلامی دستور می‌دهیم، که در صورت عدم نیاز، از ازدواج دوم ، سوم و چهارم جلوگیری کنند."

دو مقام طالبان که نسخۀ پشتوی این بیانیه را به دسترس صدای امریکا قرار داده است، می‌گویند که این دستور به گونۀ گسترده در میان صفوف طالبان توزیع شده است و به روسای واحدهای مختلف طالبان دستور داده شده است که آن را با زیردستان خود به اشتراک بگذارند.

یکی از این سه منبع به صدای امریکا گفت که این حکم در پاسخ به "شکایت‌های زیاد" صادر شده است، زیرا به گفتۀ این منبع طالبان، مقام‌های آن گروه به خاطر پرداخت مصارف ازدواج و خانه‌های جداگانه برای همسران شان از رهبران شان پول مطالبه می‌کردند.

یکی از این منابع به صدای امریکا گفت: "برای هر طویانه در برخی بخش‌های افغانستان تا دو میلیون افغانی پرداخته می‌شوند و شماری از مقام‌های طالبان برای ازدواج دوم خواستار دریافت این مقدار پول می‌شدند."

منبع دیگر طالبان به صدای امریکا گفت که حکم رهبر طالبان نشان دهنده نگرانی‌های جدی برای شهرت مقام‌های این گروه می‌باشد. چون در این اواخر در رسانه‌های افغانستان روی ازدواج‌های متعدد مقام‌های طالبان نیر بحث‌هایی صورت گرفته است.

در بیانیه خطاب به طالبان گفته شده است که از خود در برابر " اتهام و رسوایی" محافظت کنند. همچنین در بیانیه تاکید شده که پرهیز از ازدواج‌های متعدد، طالبان را از "اتهامات رشوه‌ستانی، سو استفاده یا اختلاس در بیت المال" محافظت می‌کند و آنان را از جستجوی منابع غیرقانونی ثروت نجات می دهد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در پاسخ به سوالی در این مورد مستقیماً توضیحی نداد و گفت که وی "در حال جمع آوری اطلاعات" در این مورد است، اما از موجودیت چنین مکتوبی انکار نکرد.

در بیانیۀ رهبر طالبان همچنین گفته شده است که کسانی که از پول و منابع شخصی خود خرج می‌کنند، "نیاز مشروع" دارند و با یک زن بیوه بدون مصارف گزاف عروسی می‌کند، از این مستثنا می‌باشند.

یکی از این مقامات طالبان به صدای امریکا گفت که حتا در صورتیکه یکی از مقامات طالبان از پول شخصی خود ازدواج دوم می‌کند باید از رهبری این گروه اجازه گرفته و برای مردم ثابت بسازد که " پول خود را خرج می کند".

به گفته این مقام رهبری طالبان تلاش می کند تا ازدواج را برای زنان و مردان جوان و همه افراد بی بضاعت سهل تر بسازد.

XS
SM
MD
LG