لینک های دسترسی

Breaking News

دستگیری رهبران بلند رتبه طالبان و شبکه حقانی


دستگیری رهبران بلند رتبه طالبان و شبکه حقانی

ناتو می گوید سه عسکر آن در حملات جداگانه در افغانستان کشته شدند. دو عسکر آن در بمگزاری ها در جنوب و عسکر سومی در جریان جنگ با دهشت افگنان در شرق کشته شد. جزئیات بیشتری در زمینه موجود نیست.

امسال مرگبار ترین سال برای نیرو های بین المللی در افغانستان از زمان مداخله نظامی امریکا در سال ۲۰۰۱ می باشد. ناتو می گوید قوای آن در افغانستان در جریان سه حادثه جداگانه، چند رهبر طالبان و شبکه حقانی را دستگیر نموده است.

مقامات می گویند قوای امنیتی افغان و ائتلاف به روز یکشنبه دو رهبر ارشد طالبان را در شهر قندهار دستگیر نموده است.

قوای ائتلاف می گوید این مردان برای جنگجویان طالبان که در حملات علیه نیرو های افغان و ائتلاف دست داشتند، پول و سلاح توزیع می نمودند.

ناتو همچنان گفت قوای ائتلاف آن یک رهبر ارشد شبکه حقانی را به روز یکشنبه در منطقه (باک) دستگیر نمودند. در انکشافات دیگر حکومت افغانستان هشت کمپنی امنیتی شخصی را که در سراسر کشور فعالیت می نمود منحل کرده است.

این حرکت به اساس فرمان دفتر ریاست جمهوری صورت گرفته است که به پنجاه و دو کمپنی شخصی که در افغانستان ثبت شده بودند فرمان داده شده که تا ماه جنوری فعالیت های خود را متوقف سازند. این کمپنی ها شامل کمپنی بلک واتر نیز میشود.

XS
SM
MD
LG