لینک های دسترسی

Breaking News

قاچاق سنگ های قیمتی غزنی به پاکستان


سنگ های قمیتی از معادن ولایت غزنی

شماری از معادن سنگ های قیمتی درولایت غزنی توسط طالبان استخراج می شود. اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند که اخیراً طالبان به همکاری انجنیران پاکستانی این معادن را استخراج کرده به پاکستان انتقال می دهند.

شماری از باشندگان ولسوالی های واغظ، زنه خان و مقر ولایت غزنی می گویند که طالبان مسلح معادن موجود دراین ولسوالی ها را با همکاری انجنیران پاکستانی استخراج می کنند.

باشندگان محلی و اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند که معادن سنگ های قیمتی این ولایت درساحات نا امن مقر، زنه خان و واغظ، کاملأ تحت کنترل طالبان مسلح بوده وروزانه چندین موترسنگ به پاکستان قاچاق می شود.

باشندگان غزنی می گویند که با افزایش نا امنی درشماری از ولسوالی های این ولایت، فر صت قاچاق سنگ های قیمتی معادن این ولایت برای طالبان بیشتر مهیا شده است.

عبدالجامع جامع نماینده ولسوالی واغظ در شورای ولایتی غزنی این خبر را به رادیو آشنا تائید کرد.

او گفت:"درسه نقطه ولایت غزنی ازچهار سال بدینسو طالبان، معادن سنگ های قیمتی و داشته های طبیعی این ولایت را به پاکستان قاچاق می کنند که دراین اواخر شماری از انجنیران پاکستانی را آورده اند که معادن بیشتری را شناسایی کرده وبه این کشور قاچاق نمایند".

اعضای شورای ولایتی غزنی می افزایند که سنگ های قیمتی مانند کرومایت وگچ ازمعادن واغظ و ولسوالی ناور به صورت غیر قانونی به پاکستان قاچاق می شود.

سنگ های قمیتی از معادن ولایت غزنی
سنگ های قمیتی از معادن ولایت غزنی

شماری از مسئولین محلی غزنی نیز استخراج وقاچاق معادن این ولایت را توسط طالبان به همکاری انجنیران پاکستانی تائید می کنند.

غلام حسین یعقوبی ولسوال زنه خان ولایت غزنی به صدای امریکا گفت:" سنگ های سبز رنگ که گفته می شود گرانیت است توسط انجنیران پاکستانی وطالبان استخراج می شود که هر تُن آن را مبلغ ۲۴۰هزار کلدار پاکستانی خریداری می کنند".

کار اجباری در معادن

ولسوال زنه خان گفت که طالبان شماری از باشندگان محل را نیز مجبور به استخراج معادن این ولسوالی کرده که به صورت حشر عمومی سنگ های استخراج شده به لاری های باربری به سوی پاکستان فرستاده می شود".

اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند که از پول به دست آمده استخراج سنگ های قیمتی معادن غزنی، ازسوی پاکستانی ها برای طالبان کمک صورت می گیرد.

مسوولین اداره معدن ولایت غزنی نیز تائید می کنند که شماری از معادن این ولایت درساحات نا امن توسط طالبان استخراج و ازطریق ولایت لوگر به خارج از افغانستان قاچاق می شود.

انجنیر سید احمد الله حکیمی رییس اداره معادن ولایت غزنی دراین باره به صدای امریکا گفت:"ما مشترکاً بانیروهای امنیتی افغان درتلاش استیم تا جلو این کار را بگیریم".

رییس اداره معدن غزنی گفت:" درشماری از ساحات، کاراستخراج معادن توسط طالبان متوقف شده است، اما تلاش های بیشتر انجام می شود که بعد ازاین معادن غزنی وسنگ های قیمتی ازاین ولایت قاچاق نشود".

معادن سنگ های قمیتی

گرچند سروی دقیق از موجودیت معادن درولایت غزنی ازسوی وزارت معدن افغانستان صورت نگرفته است، اما مسوولین می گویند که تنها در سه ولسوالی غزنی، حدود ۴۲معدن سنگ های قیمتی موجود است.

معادنی چون طلا ومس درساحه زرکشان غزنی و معدن لیتیم ازجمله معادن قیمتی این ولایت محسوب می شود که تا کنون کارقرار داد واستخراج آن به صورت رسمی ازسوی دولت افغانستان آغاز نشده است.

گرچند استخراج وقاچاق غیرقانونی معادن غزنی درسال های گذشته نیز صورت می گرفت اما اخیراً اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند که طالبان وگروه های مافیایی، این عمل را سرعت بخشیده ودرگوشه وکنارغزنی درتلاش غارت معادن قیمتی این ولایت اند.

ازسویی هم مسوولین اداره معدن غزنی از استخراج غیرمعیاری این معادن اظهار نگرانی کرده می گویند که درصورت بی توجهی دولت، ممکن صدمات شدید بر این معادن وارد آید.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG