لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش برخی اعضای طالبان به تعلیق تحصیلات عالی دختران در افغانستان


علاوه بر واکنش های گستردهٔ افغان‌ها و جامعهٔ بین‌المللی در مورد مسدود شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها به روی دختران در افغانستان، شماری از مقام‌ها و حامیان حکومت طالبان نیز به این تصمیم واکنش‌های شدید نشان داده اند.

حساب تویتری منسوب به شیرمحمد عباس ستانکزی، معاون وزیر امور خارجهٔ حکومت طالبان، تصمیم اخیر طالبان را با نشر شعری به زبان پشتو مورد انتقاد قرار داده که الفاظی چون "چشم خمیده"، "دستان بسته" و "بیچارگی" در این شعر ظاهراً اشاره به وضعیت زنان افغان دارد.

شفیع اعظم، کارمند برحال وزارت امور خارجهٔ حکومت طالبان، در صفحهٔ تویتر خود نگاشته است: "خداوندا! ما را پیش رقبای ما شرمنده نساز که برای دین و نظام تو در برابر آنان در همین کابل تا سرحد دشمنی پیش رفتیم."

فیض زلاند، استاد پوهنتون کابل و یکی از حامیان سرسخت حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی، در واکنش با این تصمیم طالبان عکسی از دانشجویان دختر را در صفحهٔ تویتر خود منتشر کرده است.

زلاند در تویتر نگاشته است: "این وضعیت قابل تحمل نیست. در جهان در هیچ کشور اسلامی و غیراسلامی خواهران و دختران با همین لباس پوشیده و باحجاب نیستند."

وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز سه شنبه به تمام پوهنتون‌های افغانستان دستور داد که تحصیل دختران در پوهنتون‌ها تا امر ثانی معطل شده است.

یکی دیگر از صفحات حامی طالبان در تویتر به نام "ابدالی کندزی" نگاشته است: "برخی تصامیم یقیناً منجر به نافرمانی می‌شود. برای امر ثانی تا بهار متنظر می‌مانم. بعد از آن از حمایت نظام دست می بردارم."

رحیم سکندر، یکی دیگر از حامیان طالبان در صفحهٔ تویترش نگاشته است: "حضرت عمر به زمامدارن خود دو توصیه کرد: "مسلمانان را نزنید تا ذلیل نشوند، آنان را از حقوق شان محروم نکنید تا مجبور به کفر نشوند."

حیران صافی، یک حامی دیگر طالبان در تویتر نگاشته است: این مریدان را به این هم متوجه سازید که انترنت و تلویزیون یک دسیسه کفار بوده، تا آن را نیز مسدود کند و ما از طعنهٔ جهان به دور شویم."

زنان و دختران در نخستین دور حاکمیت طالبان در دههٔ ۱۹۹۰ همچنان از حق تحصیل و کار محروم بودند. اما اکنون شمار زیادی از اعضای طالبان از حق کار و تحصیل زنان و دختران حمایت می‌کنند.

تا هنوز روشن نیست که آیا واکنش‌های داخلی طالبان و سروصداهای گستردهٔ بین‌المللی در مورد محدودیت‌های آن گروه بر حقوق زنان و دختران افغان منجر به بازنگری در رویکرد طالبان خواهد شد یا نه.

XS
SM
MD
LG