لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش فساد در افغانستان به رقابت کمپیوتری گذاشته شد


وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان برنامۀ تازه را زیر نام "نو آوری گام به گام" اعلام کرد.

امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گوید جوانان افغان می توانند از طریق شرکت در برنامۀ "دیوی" راه حل های تازه و مبتکرانه را برای برای بهبود حکومتداری و ارایه خدمات به مردم پیشنهاد کنند.

آقای سنگین می گوید "ما مشکلات یک تعداد وزارت خانه ها و ادارت دولتی را مشخص می کنیم و بعد آن را اعلام می کنیم برای جوانان، برای استادان پوهنتون ها و تمام مردم عزیز ما که برای حل این مشکلات یک راه حل الکترونیکی پیدا کنند."

وزیر مخابرات این برنامه را برای کاهش فساد اداری و کاغذپرانی در افغانستان نیز موثر دانسته می گوید "بلاخره همین که ما ارتباط مستقیم را بین مردم و کسی که در یک اداره کار می کند قطع ساختیم که در نتیجه فرصت برای فساد از بین می رود."

دسترسی محدود به حیث یک آزمون

شماری از جوانان معرفی این پروژه را برای کاهش فساد اداری و چالش های که در ادارت دولتی وجود دارد ماثر می دانند اما شمار دیگری می گویند هنوز در افغانستان تمام مردم به تکنالوژی معلوماتی دست رسی ندارد تا بتوانند از این برنامه ها بصورت درست استفاده کنند.

قدرت الله، یک جوان علاقمند می گوید "تاثیرش در کم کردن فساد این است که به زودترین فرصت یک کسی را احوال می دهند" تا مشکل خود را در میان بگذارد.

در نخستین مرحلۀ این پروژه، برخی از مشکلات نُه وزارت خانه در صفحۀ انترنتی وزارت مخابرات به نشر رسیده تا پیشنهادات برای یافتن راه حل صورت گیرد.

وزیر مخابرات از جوانان می خواهد که پیشنهادات شان را دراین مورد در در جریان یک ماه جاری ارائه کنند و بهترین پیشنهاد جایزۀ را نیز حاصل خواهد کرد.

جایزه برای بهترین پیشنهاد

در این برنامه حدود ۲۰۰ جایزه برای کسانی که راه حل پیشنهاد می کنند در نظر گرفته شده است که بین دو تا هشت هزار دالر امریکایی می باشد.

بانک جهانی پنج میلیون دالر را برای تمویل این پروژه کمک کرده است.

با این که وزارت مخابرات می پذیرد که هنوز هم مردم سراسر افغانستان به تکنالوژی معلوماتی و انترنت دسترسی ندارد اما وزیر مخابرات می گوید تلاش ها برای گسترش دسترسی انترنت و تکنالوژی معلوماتی در افغانستان ادامه دارد.

امیرزی سنگین وزیر مخابرات می گوید قرار است تا یک و نیم سال آینده حدود هشتاد در صد مردم افغانستان به خدمات انترنتی تری جی با سهولت های بیشتر دسترسی داشته باشند.
XS
SM
MD
LG