لینک های دسترسی

Breaking News

شناسایی چهارمین واقعه مثبت پولیو در افغانستان


در مدت یک ماه گذشته این سومین واقعه مثبت پولیو است که در قریه شلتن ولسوالی شیگل کنر ثبت می‌گردد.

گلاخان ایوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت به صدای امریکا گفت که این طفل باشندۀ قریه شلتن ولسوالی شیگل می‌باشد که قبلاً دو طفل دیگر نیز از همین قریه فلج شده بودند.

او افزود که این طفل پسر یک ساله است و چهارشنبه هفته گذشته گزارش مبتلاشدن او به فلج پولیو به آنها رسیده است.

معاون معافیت کتلوی گفت که این طفل هیچ دوز واکسین پولیو را به دلیل مخالفت خانواده‌اش در پروگرام روزمره و درکمپاین‌ها نگرفته است.

به گفته آقای ایوب، دراین ولسوالی هر ماه کمپاین پولیو راه‌اندازی می‌گردد؛ اما برخی اطفال به سبب مخالفت خانواده‌ها از تطبیق واکسین باز می‌مانند.

در مدت یک ماه گذشته این سومین واقعه مثبت پولیو است که در قریه شلتن ولسوالی شیگل کنر ثبت می‌گردد.

آقای گلاخان ایوب، دلیل مبتلاشدن این اطفال را به پولیو بی‌امنی و مخالفت خانواده‌ها خواند و گفت "در این ولسوالی مشکل امنیتی است و ما زیادتر رسیده‌گی کرده نمی‌توانیم و از سوی دیگر اطفالی که به پولیو مبتلا شده اند، خانواده‌های آنها نظر به افواهاتی که شنیده اند، اطفال را واکسین نمی‌کنند و به همین دلیل در یک قریه در مدت کم، سه واقعه مثبت راپور داده شده است."

معاون معافیت کتلوی گفت که آنها تلاش دارند تا به کمک بزرگان قوم و ملا امامان، خانواده‌ها را با نشان‌دادن واقعات مثبت پولیو، متقاعد سازند که اطفال شان را واکسین کنند.

به گفتۀ گلاخان ایوب، زمانی که یک طفل به پولیو مصاب می‌شود، دوصد طفل دیگر را در همان منطقه معروض به خطر می‌کند.

از آغاز سال جاری چهار واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است که سه واقعه آن در کنر و یک واقعه آن در ولایت هلمند می‌باشد.

مجروح شدن یک واکسیناتور در زابل

یک واکسیناتور در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس شام روز گذشته در ولسوالی شاه‌جوی زابل زخمی شد.

وزیرمحمد جوادی ولسوال شاه‌جوی به صدای امریکا گفت که شام روز گذشته افراد مسلح در نزدیک شفاخانه این ولسوالی یک واکسیناتور را گلوله باران کردند.

او افزود که این واکسیناتور به شدت زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شده است.

به گفتۀ جوادی، تحقیقات در این مورد جریان دارد.

XS
SM
MD
LG