لینک های دسترسی

Breaking News

اجساد سه شهروند خارجی از موسهی کابل یافت شد


وزارت داخلۀ افغانستان تأیید کرد که اجساد سه شهروند خارجی از ساحۀ موسهی کابل یافت شده است.

بهار مهر، مشاور ارتباطات استراتیژیک وزارت داخله به صدای امریکا گفت که بر اساس تحقیقات پولیس، این سه نفر که شهروندان هند، مقدونیه و مالیزیا بودند، برای یک شرکت لوژیستیکی به نام "سودیکسو" کار می‌کردند.

او افزود: "اینها می‌آیند پیش دفترشان در پارک‌های صنعتی ساحه حوزه ۹ از موتر خود پایان می‌شوند که یک شورلیت سیاه امریکایی بوده، به یک کرولا بالا می‌شوند، بدون اینکه جبری بوده باشد، کدام فیری صورت گرفته باشد، کدام دعوا و کشمکشی صورت گرفته باشد، بین اینها و کسی که در موتر کرولا بوده است".

آقای مهر گفت که پس از گزارش رانندۀ آنان به دفترشان، پولیس در جریان قضیه قرار گرفت که سپس تمام راه‌های ورودی کابل زیرنظر گرفته شد و کمربند امنیتی در ولسوالی‌ها افراز شد.

او گفت: "متأسفانه یک‌ونیم ساعت بعد از این تلاش‌ها، جسدهای شان را در قریه شاغاسی ولسوالی موسهی پیدا می‌کنند".

هنوز انگیزۀ این رویداد روشن نشده است؛ اما به گفتۀ آقای مهر، تیم تحقیقات جنایی وزارت داخله در ساحه کشف اجساد حضور دارند تا دلیل این قضیه را معلوم کنند.

بربنیاد معلومات وزارت داخله، این سه شهروند خارجی از مدت ۱۴ سال به این طرف در بخش آشپزخانه و مشاورۀ غذایی شرکت لوژیستیکی "سودیکسو" کار می‌کردند.

شرکت "سودیکسو" یکی از شرکت های بزرگ لوژستیکی جهان است که برای نظامیان، دفاتر، مدرسه‌ها و شفاخانه ها خدمات لوژستیکی و تهیۀ آذوقه را فراهم می کند.

XS
SM
MD
LG