لینک های دسترسی

Breaking News

سه مرد هندی به جرم تجاوز و قتل دختر هشت سالۀ مسلمان به حبس ابد محکوم شدند


یک محکمه در هند سه مرد را به جرم تجاوز جنسی و قتل یک دختر هشت ساله در کشمیر تحت اداره هند، به حبس ابد محکوم کرد.

این دختر مسلمان در ماه جنوری سال گذشته اختطاف شده و سپس به داخل یک معبد کوچک هندوها کشانیده شده و پس از شکنجه برای پنج روز پی در پی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود.

او سپس توسط سنگ به قتل رسیده و جسد اش در نزدیکی دهکده کاتوا در یک جنگل پرتاب شده بود.

یک صاحب منصب پولیس و یک مامور متقاعد شامل افرادی اند که در پیوند با این قضیه به حبس ابد محکوم شده اند.

سه تن از صاحب منصبان دیگر به اتهام از بین بردن شواهد و مدارک تجاوز و قتل، هر کدام، به پنج سال زندان محکوم شدند.

قرار است یک نوجوان دیگر دخیل در این قضیه به دلیل کم سن بودن اش در یک محکمۀ جدا گانه محاکمه شود.

وکلای مدافع قربانی این رویداد می‌گویند که در محکمه عالی هند برای مجرمین، اشد مجازات را مطالبه خواهند کرد.

تحقیق کنندگان این قضیه می‌گویند که این دختر که از قبیلۀ مسلمان کوچی است، به هدف ایجاد ترس و ارعاب قربانی شد تا مسلمانان ساحۀ هندونشین را ترک کنند.

جمو و کشمیر یگانه ایالتی است که اکثریت نفوس آنرا مسلمانان تشکیل میدهد. این ایالت پس از توقیف و محاکمه این افراد، شاهد تظاهرات گروه های های هندو بوده است.

اما در طول همین مدت،مردم در سراسر هند، به جاده ها برآمده و خواهان تامین عدالت در این قضیه شده بودند.

XS
SM
MD
LG