لینک های دسترسی

Breaking News

مجروح شدن سه مظاهره کننده در شاه شهید کابل


مظاهره کننده گان می گفتند که با وجود وعده های فراوان، تا حال هیچ کمکی به آنها نشده است.

این تظاهرات از سوی بازماندگان قربانیان حادثه شاه شهید شهر کابل به دلیل عدم کمک به آنها از سوی حکومت برگذار شده بود.

مظاهره کنندگان می گفتند که با وجودیکه وعده های زیادی از سوی مقامهای حکومت برای کمک به آنها داده شده بوداما تا حال هیچ کمکی به آنها نشده است.

اما بعد از لحظاتی این مظاهره به خشونت کشانیده شد و مظاهره کنندگان گفتند که سربازان اردوی ملی برای برهم زدن این تظاهرات نخست مردم را با مشت ولکد کوبیدند وبعد هم به آنها فیر کردند که درنتیجه آن سه تن از مظاهره کننده ها که آسیب دیدگان حادثه شاه شهید میباشند، زخمی شدند.

مظاهره کنندگان می گویند با وجودیکه مجوز رسمی نیز برای به راه انداختن این تظاهرات نیز از پولیس گرفته بودند اما نیروهای پولیس درمحل از خشونت سربازان اردوی ملی جلوگیری نکردند.

سید گل آقا نورانی معاون امنیتی قوماندانی امنیه کابل میگوید که شش تن سرباز اردوی ملی درپیوند به این رویداد بازداشت شده اند.

او میگوید که ممکن در اثر ایجاد سو تفاهم، سربازان اردوی ملی بر مظاهره کنندگان حمله نموده اند.

در این مظاهرات زنان نیز اشتراک نموده بودند وبا بلند کردن صدای دادخواهی خواهان حقوق شان که دراثر حمله شاه شهید متضرر شده اند،از حکومت گردیدند.

مظاهره کنندگان هشدار دادند تا زمانیکه به خواستهای شان رسیدگی صورت نگیرد وحکومت عاملان رویداد شاه شهید را به کیفر شان نرساند،دست از تظاهرات نخواهند کشید.

دررویداد شاه شهید که به تاریخ ۱۶اسد حوالی ساعت یک شب صورت گرفته ویک حمله کننده انتحاری سوار به یک موتر لاری ،موتر مملو از مواد انفجاری اش را در نزدیک یک مرکز نظامی اردوی ملی منفجر نمود، ۱۵فردملکی کشته وبیشتر از ۴۰۰ تن مجروح گردیدند.

درنتیجه آن رویداد میلیون ها دالر خسارات مالی به باشندگان آن منطقه وارد گردیده است ودهها منزل کاملا از بین رفته است وده ها منزلی دیگر هم تخریب گردیده است.

XS
SM
MD
LG