لینک های دسترسی

Breaking News

نظر محکمه در بارۀ فرمان دوم ترمپ در خصوص مهاجرین


یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، که فرمان اولی رئیس جمهور دونالد ترمپ در مورد منع ورود اتباع هفت کشور عمدتاً مسلمان را به تعلیق در آورده بود، گفته است حکم کرده نمیتواند که آیا فیصلۀ قبلی اش، بر فرمان جدید رئیس جمهور ترمپ نیز قابل تطبیق است یا خیر؟

با آنکه قصر سفید تأکید دارد که در فرمان جدید تمام جوانب قانونی در نظر گرفته شده است، اما برخی از حقوقدانان، تطبیق آن را خلاف قانون میخوانند.

جمیز روبارت، قاضی فدرال در شهر سیاتل ایالت واشنگتن، که با صدور یک حکم، تطبیق فرمان اولی منع مسافرت رئیس جمهور ترمپ را به تعلیق درآورده بود، میگوید که نظر به دلایل اصول کاری، حکم کرده نمیتواند که آیا فیصلۀ قبلی اش بر فرمان جدید رئیس جمهور ترمپ تطبیق گردد یا خیر؟

واشنگتن نخستین ایالت بود که در برابر فرمان اولی رئیس جمهور ترمپ مبنی بر منع ورود اتباع هفت کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده، اقامۀ دعوا نمود. باب فرگسن، څارنوال ایالت واشنگتن ادعا کرده بود که فرمان اجرایی رئیس جمهور، خلاف قانون بوده و باعث شده تا شرکت های تجارتی و پوهنتونها از آن متضرر شوند.

آقای فرگَسن در اوایل هفتۀ گذشته یکبار دیگر گفت که فرمان بازنگری یا تعدیل شدۀ جدید، به مانند فرمان اولی، با عین دلایل غیرقانونی همراه میباشد.

با آن که شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید ادعا دارد که در فرمان جدید، تمام جوانب قانونی در نظر گرفته شده، اما حقوقدانان تطبیق آن را خلاف قانون میخوانند.

ارجن ستی، یک حقوقدان در شهر واشنگتن دی سی میگوید: "فرمان جدید با فرمان قبلی بسیار تفاوت ندارد و یکبار دیگر دیده شد که تعداد از ایالت ها، قانونیت فرمان اجرایی جدید را به آزمون کشانیده اند، و یکبار دیگر این موضوع به یک قاضی فرستاده خواهد شد."

فرمان جدید رئیس جمهور ترمپ را شش ایالت به آزمون عدلی کشانیده اند. هاوایی، با اقامۀ دعوا، نخستین ایالت بود که به روز چهارشنبه در برابر فرمان جدید آقای ترمپ اعتراض کرد. پنج ایالت دیگر به روز پنجشنبه بیان داشتند که فرمان تازه امضا شده را به آزمون خواهند کشید.

XS
SM
MD
LG