لینک های دسترسی

Breaking News

سنای امریکا ترمپ را از اتهامات استیضاح تبریه کرد


در آخرین روز بررسی استیضاح دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه پنجم فبروری (۱۶ دلو) به تبریۀ آقای ترمپ از استیضاح رای داد.

رییس جمهور ترمپ به دو مورد اتهام، "سوءاستفاده از قدرت" و "ممانعت در برابر کار کانگرس" از سوی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا استیضاح شده بود.

سناتوران در مورد اتهام "سوءاستفاده از قدرت" ۵۲ رای منفی و ۴۸ رای مثبت دادند. همچنین مورد "ممانعت در برابر کار کانگرس" ۵۳ رای منفی و ۴۷ رای مثبت آورد.

از آنجاییکه نصاب لازم برای تایید اتهامات وارده بر رییس جمهور رای مثبت دو ثلث مجلس ۱۰۰ عضوی سنای امریکا بود، جان رابرتز، رییس محکمۀ عالی ایالات متحده و قاضی جلسۀ سنا، آقای ترمپ را مبرا از اتهامات وارده اعلام کرد.

مت رامنی، یگانه سناتور جمهوریخواه بود که رییس جمهور را در اتهام "سوء استفاده از قدرت" گنهکار معرفی کرد.

آقای رامنی روز چهارشنبه پنجم فبروری در مجلس سنا گفت که آقای ترمپ از اعتماد عامۀ امریکا "سوءاستفادۀ هولناک" کرده است.

شروع مراحل استیضاح رییس جمهور ترمپ از زمان بررسی در مجلس نمایندگان تا فرجامین روز آن در سنا ۸۴ روز طول کشید.

مجلس سنای امریکا که در آن هم حزبی‌های جمهوریخواه آقای ترمپ اکثریت دارند، حدود ۲۰ روز پیش رسیدگی به اتهامات بر رییس جمهور را آغاز کرده بود.

رییس جمهور ترمپ از آغازین روزی که مراحل بررسی استیضاح روی دست گرفته شد، آن را جعلی و خیالی خوانده بود.

XS
SM
MD
LG