لینک های دسترسی

هجوم نیرو های قذافی به داخل خاک تونس


هجوم نیرو های قذافی به داخل خاک تونس

نیرو های وفادار به مُعمر القذافی رهبر لیبیا، به روز جمعه پس از آن که در تعقیب شورشیان، سرحد تونس را عبور کردند، با عساکر تونسی درگیر جنگ گردیدند.

شاهدان میگویند، نیرو های تونسی به جنگ متقابل پرداخته و قوای وفادار به قذافی را دوباره به داخل لیبیا عقب راندند.

نیرو های حکومتی لیبیا سعی میورزند تا کنترول عبور و مرور افراد را در منطقۀ "وازِن" که هم مرز با تونس می باشد، دوباره بدست بیاورند. هفتۀ گذشته این معبر از سوی شورشیان تصرف گردیده بود.

مقامات تونسی میگویند، هزاران تن از مردم لیبیا، در جریان چند روز اخیر، از بیم جنگ به تونس پناه برده اند.

در همین حال، به روز جمعه در حومۀ میدان هوایی شهر مصراته نیز جنگ شدیدی گزارش داده شده است.

مصراته یکی از چند شهرک بندری مهم بحیرۀ مدیترانه است که تا هنوز هم در اختیار شورشیان لیبیا می باشد.

XS
SM
MD
LG