لینک های دسترسی

Breaking News

ضربۀ دهشت افگنان به صنعت سیاحت تونس


در حملۀ روز جمعه، ٣٩ نفر کشته شدند

حملۀ روز جمعه بر سیاحان خارجی در تونس، ضربۀ شدیدی را بر سکتور سیاحت آن کشور وارد ساخته است.

مقامات امور سیاحتی تونس می گویند که یک روز پس از حملۀ مرگبار در سواحل آن کشور، بیش از سه هزار سیاح خارجی به روز شنبه تونس را ترک کرد، که حدود ٢٢٠٠ تن آن بریتانیایی و نزدیک به ٦٠٠ تن شان بلجیمی بودند. صد ها تن دیگر یکشنبه از تونس خارج شدند و شمار زیاد دیگر، منتظر پرواز هایشان بودند.

برگشت ناگهانی تعداد کثیر سیاحان از تونس به کشور هایشان، باعث ازدحام در میدان های هوایی تونس و سراسیمگی مسافران شده است.

وزیر سیاحت تونس حملۀ روز جمعه را یک فاجعه خواند. صنعت سیاحت برای تونس از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال ٢٠١۴، پانزده درصد عواید ناخالص داخلی آن کشور، از سیاحت خارجی ها تأمین شده بود.

یک شرکت سیاحتی آلمان گفته که تمام بسته های سیاحتی اش را حد اقل برای یک هفتۀ آینده، فسخ میکند.

تدابیر فزایندۀ امنیتی

مقامات ارشد امنیتی تونس می گویند که یکهزار پولیس اضافی را در سواحل و اماکن سیاحتی آن کشور مستقر میسازند.

محمد ناجم غرسلی٬ وزیر داخلۀ تونس گفت که هدف از این تدابیر اضافی این نیست که اماکن سیاحتی را مشابه بارک های نظامی بسازد، اما یک اندازه تدابیر اضافی برای تحکیم امنیت سیاحان ضروری میباشد.

حبیب الصید صدراعظم تونس گفت که بیشترین کشته شدگان واقعۀ روز جمعه، شهروندان بریتانیا بودند. بریتانیا نیز خبر مرگ پانزده تن از اتباع اش را تأیید کرده است.

بریتانیا هشدار داده که تندروان اسلامی شاید حملات بیشتری بر اماکن سیاحتی در تونس انجام دهند. وزارت خارجۀ بریتانیا میگوید این حملات شاید ذریعۀ افرادی که از طریق شبکه های اجتماعی تحت تأثیر گروه های دهشت افگن قرار گرفته اند، اجرا گردد.

حمله کننده کی بود؟

مقامات تونسی حمله کننده را محصلی به نام سیف الدین رزقی شناسایی کرده اند. این مهاجم به روز جمعه در ساحل نزدیک به یک هوتل مجلل، فقط خارجی ها را یکایک آماج قرار داد و پس از آن که ٣٩ نفر را کشت، با گلولۀ پولیس از پا در آمد. گروه دولت اسلامی یا داعش با پذیرفتن مسئولیت این حمله، تصویر سیف الدین رزقی را در انترنیت نشر کرد.

در ماه مارچ گذشته نیز در یک حملۀ تروریستی بر یک موزیم ملی در تونس، بیست و دو نفر کشته شده بود. تونس در سال ٢٠١١، در آستانۀ بهار عرب، شاهد تحول بزرگی بود و گزار به دموکراسی را تجربه کرد. با وجود صلح آمیز بودنش، این کشور از چندی به اینسو، درگیر مبارزه با افراطیت اسلامی است.

XS
SM
MD
LG