لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش تکان های هوایی با تغییرات اقلیمی


پژوهشگران در دانشگاه ریدینگ بریتانیا می گویند تکان های شدید هوایی که شاید مسافرین و خدمه طیاره ها را از چوکی های شان بیرون اندازد، ممکن است دو تا سه بار بیشتر شود.

برای اکثر مسافرین طیاره ها، تکان های خفیفی که در هنگام پرواز رخ میدهد ممکن یک اندازه مزاحمت ایجاد کند و آن ها را مجبور سازد کمربند های ایمنی را دوباره ببندند. اما برای مسافرین مضطرب، حتی همین تکان های خفیف هم نارحت کننده است.

پال ویلیامز که این مطالعه را انجام داده است می گوید اما برای مسافرین شجاع و کسانی که همواره در سفر های هوایی استند این موضوع شاید یک هشدار باشد که بدانند ۱۴۹ در صد افزایش در تکان شدید هوایی پیش گویی شده است، تکان های که در حال حاضر باعث جراحات مسافرین و خدمه طیاره ها شده است، البته مسافرینی جراحات برداشته اند که توجه زیاد به مسایل ایمنی خود در پرواز ها نکرده، یا کمربند را نمی بندند و یا زیاد در داخل طیاره حرکت میکنند.

تغییر در شدت تلاطم هوا

دانشمندان در این مطالعه با استفاده از سوپر کامپیوتر ها، می خواهند بدانند که تلاطم هوا در فضای اقیانوس آرام در زمستان در ارتفاع ۱۲ کیلومتر، زمانی که میزان کاربن دی اکسید در جو زمین دو برابر وجود دارد، چگونه تغییر خواهد کرد، زیرا امکان زیاد دارد که تا پایان قرن ۲۱ این اتفاق بیفتد.

این آزمایش ها نشان میدهد که شاید شدت تکان های هوایی خفیف تا ۵۹ درجه و تکان های حد متوسط تا ۷۵ در صد، و تکان های شدید تر حتی تا ۱۲۷ تا ۱۴۹ در صد بیشتر شود.

بر اساس گزارش پژوهشگران دلیل تشدید تکان های هوایی این است که تغییرات اقلیمی " قوس باد های قوی تری را در جریان هوا تولید میکند."

این مطالعه که به گفته نویسنده آن جزئیات بیشتری را در مورد ارتباط بین تغییر اقلیم و تکان هوایی در موقع پرواز طیاره ارائه می کند، در نشریه پیشرفت در علوم جوی، به چاپ رسیده است.

XS
SM
MD
LG