لینک های دسترسی

Breaking News

احزاب مخالف ترکیه ائتلاف را با اردغان رد کردند


اردغان برای تشکیل حکومت ائتلافی با چالش بزرگی روبرو است

حزب بر سر اقتدار ترکیه در انتخابات پارلمانی آن کشور شمار زیاد کرسی های خود را از دست داد و به این اساس رئیس جمهور رجب طیب اردغان مجبور خواهد شد که حکومت ائتلافی را شکل دهد، اما سایر احزاب سیاسی ترکیه روز دو شنبه عهد کردند که در برابر هرگونه پیمان مقاومت خواهند کرد.

حزب عدالت و انکشاف آقای اردغان در انتخابات روز یکشنبه کمتر از ۴۱ درصد کرسی های پارلمان ۵۵۰ عضوی ترکیه را از آن خود کرد و نتوانست کمترین معیار – ۵۰ در صد به اضافۀ یک کرسی- را به دست آرد.

نتایج این انتخابات ضربۀ شدیدی به آقای اردغان است که آرزو داشت دیموکراسی ترکیه را طوری تغییر شکل دهد که در آن رئیس جمهور بیشترین بخش ادارۀ امور مملکت را در دست داشته باشد.

در همین حال احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه روز دو شنبه جلسۀ کابینۀ آن کشور را دایر که ظاهراً هدف آن ابقای حزب عدالت و انکشاف در راس هرم قدرت می باشد، چه از طریق کنار آمدن با مخالفان بی میل باشد یا هم ریاست پارلمان در برابر سه رقیب مقتدر که کرسی های نسبتاً کمتری را به دست آورده اند.

باخت حیرت انگیز حزب عدالت و انکشاف در پارلمان ترکیه ظاهراً آرزومندی اردغان برای مبدل ساختن ترکیه به یک قدرت حاکم منطقه یی را زیر سوال برده است. نتایج این انتخابات همچنان شک و تردید هایی را در مورد تمدید پیمان صلح با کردها ایجاد کرده است، روندی که ابتکار آن را اردغان در دست داشت و به جنگ چند دهه یی که منجر به کشته شدن هزاران نفر شد، پایان بخشید.

بر اساس قانون اساسی ترکیه زمانیکه قانونگذاران سوگند وفاداری یاد کنند، احزاب سیاسی ۴۵ روز وقت دارند تا ائتلافی را برای تشکیل حکومت شکل دهند. اما تحلیلگران می گویند که تاکتیکهای منقسم کنندۀ اردغان این دورنما را کمرنگ جلوه می دهد.

حزب جمهوری خلق، حزب جنبش ملی و حزب دیموکراسی خلق روز دو شنبه اعلام کردند که از حکومت به رهبری حزب عدالت و انکشاف پشتیبانی نخواهند کرد. برخی هم گفته اند که این وضعیت شاید به برگزاری انتخابات دیگر منتج شود.

اما نعمان کورتولمش معاون صدر اعظم ترکیه روز دو شنبه به خبرنگاران گفت که حزب وی – عدالت و انکشاف- مطمین است که ائتلافی را با یکی از سه حزب مطرح سیاسی رقیب شکل خواهد داد. او مفکورۀ برگزاری انتخابات جدید را "دور از احتمال" و تشکیل ائتلاف سه حزب رقیب را "باورنکردنی" خواند.

تغییر عمده در پارلمان جدید ترکیه، برتری حزب دیموکراسی خلق است، حزب سوسیالیست لبرال که ریشه در ملی گرایی کردهای جنوبشرق ترکیه دارد. این حزب ۱۲ درصد آرا را از آن خود کرده است. ائتلاف این حزب با حزب آقای اردغان می تواند منجر به تشکیل حکومت ائتلافی شود اما رهبر حزب دیموکراسی خلق گفته است که قصد ابقای حکومت کنونی را ندارد.

حزب جمهوریخواه خلق که ۱۳۲ کرسی پارلمان را از آن خود کرده است خواستار ائتلاف با سایر احزاب مخالف حکومت شده است تا حزب عدالت و انکشاف از قدرت کنار رانده شود. اما چنین ائتلاف باید با توافق محافظه کاران ملی گرای کرد شکل گیرد، کاری که بسیار دشوار و بیماک به نظر می رسد.

به این اساس ملی گرایان با ۱۶ درصد آرا و کسب ۸۰ کرسی از نظر ایدیولوژی و آمیزش از به حزب عدالت و انکشاف نزدیکتر می باشد. اما رهبر این حزب نیز گفته است که رایدهندگان ترک خواستار کناررفتن حکومت اردغان اند، ولو این خواست به برگزاری دور دیگر انتخابات منتهی شود.

XS
SM
MD
LG