لینک های دسترسی

Breaking News

دو نوع نادر بز در شمال افغانستان دیده شد


نتایج یک سروی تازه به نشر رسیده نشان می دهد که که دو نوع نادر بز که نسل آن در حال انقراض است، در شمال افغانستان دیده شده است.

این نوع بز ها به نام "مارخور" یاد می شده و دارای شاخ های "مارپیچ" اند که بیشتر در کشور های آسیایی به سر می برند.

این سروی در جولای ۲۰۱۱ آغاز و در اکتوبر همان سال پایان یافت، اما نتایج مشاهدات آن اخیراً در نشریه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت گروه تخصصی کاپریا، نشر شد.

تیم سروی، این بز های نادر را در نزدیکی دریای آمو واقع در نزدیکی مرز با تاجیکستان مشاهده کرده است. برای اولین بار، این نوع بز ها در ولسوالی شهر بزرگ منطقۀ درواز بدخشان، دیده شده است. تیم سروی، چهار ولسوالی و ۴۶ قریه را در ولایت بدخشان تحت سروی قرار داده است.

بر اساس این سروی، اگر اقدامات حفاظتی در این منطقه و مناطق همجوار در تاجیکستان روی دست گرفته شود، ممکن از نسل این نوع بز های کمیاب، حراست صورت بگیرد.

نویسندگان این سروی گفته اند که این نوع بز های نادر در مقابل شکار سایر حیوانات وحشی و شکارچیان انسان به صورت موثر محافظت نمی شوند. تیم سروی به نقل از مردم محل گزارش داده است که شکارچیان انسان، این بز های نادر را شکار می کنند.

ولایت شمال شرقی بدخشان دارای حیوانات نادر و کمیاب مانند مارکوپولو، پلنگ برفی، بز کوهی وغیره حیوانات است که نسل برخی از این حیوانات در حال انقراض است.

XS
SM
MD
LG