لینک های دسترسی

Breaking News

نشر سومین فهرست حیوانات در معرض خطر افغانستان


اداره محیط زیست افغانستان سومین فهرست حفاظت حیات وحش را که در معرض خطرقرار دارند به نشر رسانید.

اداره محیط زیست افغانستان به کمک وزارت زراعت و موسسات همکار بین المللی بعد از بررسی و مطالعات متعدد، سومین فهرست حفاظت حیات وحش را که در معرض خطر قرار دارند، اعلان نمود.

در سومین فهرست حفاظت حیات وحش که با خطر جدی انقراض نسل و یا گم شدن قراردارند، پلنگ برفی، آهو و مرغابی های موسمی می باشد.

به گفته مسوولین اداره محیط زیست، در حال حاضر به گونه بی رحمانه در شمال افغانستان شکار آهو و پلنگ برفی ادامه دارد، به اساس سروی ها شکارچیان در دشت لیلی با استفاده از موترسایکل و کلاشینکوف ها آهو را گله یی شکار می کنند و در ولسوالی واخان بدخشان پلنگ برفی را شکار می نمایند که در حال حاضر در حدود ۶۰ تا ۱۲۰ جوره پلنگ برفی باقی مانده است.

اداره محیط زیست به همکاری یکی از موسسات بین المللی در کوه های واخان در بدن دو پلنگ برفی دستگاه های کوچک را نصب نموده اند که از طریق آن تمام معلومات در مورد پلنگ های برفی به ستلایت انتقال می گردد.

عبدالغنی غوریانی معین وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفت که وزارت زراعت و اداره محیط زیست به همکاری موسسات بین المللی تلاش دارند که قانون شکار را تدوین نمایند تا جلو شکارهای غیر قانونی گرفته شود.

نشر سومین فهرست حفاظت حیات وحش در حالی است که قبل از این دو فهرست در سال های گذشته از سوی اداره محیط زیست و دو فرمان از سوی رئیس جمهور کشور مبنی بر منع شکار حیوانات و قطع جنگلات را صادر گردیده اما به ندرت اجرا شده است.

XS
SM
MD
LG