لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی ادعا‌های تبعیض نژادی در ادارهٔ فیسبوک 


وکلای شماری از کارمندان شرکت فیسبوک ادعا کرده اند که در روند استخدام و ترفیع مامورین این اداره تبعیض نژادی وجود دارد.

کمیسیون فرصت‌های کاریابی یکسان حکومت فدرال تردید دارد که پالیسی‌های فیسبوک ممکن در گسترش تعصب گسترده کمک کرده باشد.

مدیر برنامه عملیاتی فیسبوک و سه فردی که تلاش داشتند در این شرکت وظیفه بگیرند در ماه جولای سال گذشته علیه تعبیض نژادی در ادارهٔ فیسبوک شکایت کردند.

این افراد ادعا کرده اند که در مقابل سیاه‌پوستان و سایر افرادی که می‌خواهند در شرکت فیسبوک کار بگیرند، تبعیض ‌نژادی صورت می‌گیرد.

کمیسیون فرصت‌های کاریابی یکسان در این قضیه هنوز فیسبوک را متهم نکرده است و به نظر می‌رسد که تحقیقات در این مورد چند ماه طول بکشد.

این کمیسیون به گونهٔ معمول این گونه مشکلات را با میانجی‌گری حل و فصل می‌کند و به مدعیان زمینهٔ دعوای حقوقی در مقابل مستخدمین شانرا مساعد می‌سازد.

با آنهم این کمیسیون شکایت در مورد تبعیض نژادی در اداره فیسبوک را سیستماتیک خوانده است؛ به این معنی که در این رابطه تحقیقات می‌کند و احتمالاً علیه فیسبوک دعوای حقوقی گروهی صورت گیرد.

شرکت فیسبوک تا اکنون در خصوص این تحقیقات تبصره نکرده است، اما گفته است که فراهم آوری محیط کاری مصوون برای همه کارمندان یک امر ضروری است.

سخنگوی این شرکت گفته است که تمامی قضایای تبعیض را جدی گرفته و در خصوص آن تحقیقات انجام خواهند داد.

XS
SM
MD
LG