لینک های دسترسی

Breaking News

کامرون صدراعظمی بریتانیا را به تریسا می واگذاشت


دیوید کامرون از سال ٢٠١٠ به اینسو صدراعظم بریتانیا بوده و قرار است امروز قدرت را به جانشین اش خانم تریسا می، بسپارد

دیوید کامرون تصدی صدارت بریتانیا را "بزرگترین افتخار" زندگی اش خواند و بیان داشت که او یک کشور نیرومند تر به جانشین اش تریسا می ٥٩ ساله، میسپارد.

قبل از این آقای کامرون امروز در آخرین بار حضور اش در پیشگاه پارلمان به حیث صدراعظم بریتانیا، با استقبال گرم اعضای حزب اش قرار گرفت.

آقای کامرون پس از آن تصمیم به کناره گیری کرد که طی همه پرسی اخیر، در متقاعد ساختن مردم بریتانیا مبنی بر باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا، ناکام گردید.

قبل از این دیوید کامرون گفته بود که تا ماۀ اکتوبر از سمت اش کنار خواهد رفت. آقای کامرون در آخرین نشست سران اتحآدیۀ اروپا گفته بود "درحالی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود باید آن اتحادیه و بریتانیا هر دو تلاش ورزند روابط هر چه نزدیکتر را حفظ کنند. روابط نزدیک در بخش تجارت، همکاری و امنیتی باشد."

ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اروپایی، دیوید کامرون را مورد ستایش قرار داده است.

یانکر افزود که با تریسا می، صدراعظم جدید بریتانیا، نیز روابط خوبی را پیشبینی می کند.

انتظار میرود که تریسا می، پس از احراز قدرت، فهرست اعضای کابینه اش را اعلام کند.

یکی از وظایف عمدۀ خانم تریسا می، مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحآدیۀ اروپا می باشد.

تامس دی میزیری وزیر داخلۀ آلمان، گفته است که با درنظرداشت وضعیت فعلی که بریتاینا با آن روبروست، خانم تریسا می را یک شخص مناسب برای رهبر آن کشور عنوان کرده است.

پس از تصمیم باشندگان بریتانیا مبنی بر خروج از اتحآدیۀ اروپا، رهبران آن اتحادیۀ از بریتانیا خواسته اند تا هرچه زودتر اتحآدیۀ اروپایی را ترک کند و هشدار داده اند که آن کشور نباید انتظار مزایای عضویت در آن اتحآدیه را بدون پرداخت هزینۀ آن داشته باشد.

XS
SM
MD
LG