لینک های دسترسی

Breaking News

کشتارهای فراقانونی در افغانستان افزایش یافته است - گزارش


شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، تلفات ناشی از جنگ و ناامنی در آن کشور کاهش یافته اما وضعیت حقوق بشری رو به وخامت نهاده است.

در این گزارش که روز دوشنبه هفتم مارچ نشر شد، آمده است که کشتار فراقانونی و بدون حکم محکمه در افغانستان افزایش یافته و بر بنیاد یافته‌های دیدبان حقوق بشر، کارمندان حکومت پیشین افغانستان به شمول قضات و وکلای مدافع به ویژه زنان کارمند در بخش عدلی و قضایی بیشتر قربانیان کشتارهای فراقانونی اند.

میشل بچلیت، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هنگام ارایۀ این گزارش ضمن اشاره به کشتارها، بازداشت‌ها و ناپدید شدن اجباری فعالان منتقد طالبان در افغانستان گفت که طالبان مردم به شمول مدافعان حقوق بشر و کارمندان رسانه‌ها را به عنوان تهدید می‌نگرند.

خانم بچلیت گفت که مردم افغانستان با بحران فرسایندۀ بشری و اقتصادی روبرو اند. او گفت که بحران نقدینگی و کاهش جریان پول به افغانستان منجر به یک بحران تمام عیار اقتصادی شده است.

به گفتۀ این مقام ملل متحد، پیامد این بحران، مواجه شدن نزدیک به ۲۰ میلیون افغان – نصف جمعیت افغانستان – با گرسنگی حاد، افزایش کودکان کارگر و بلند رفتن گراف ازدواج اجباری و فروش کودکان است.

خانم بچلیت گفت که اقداماتی که از سوی حکومت طالبان اتخاذ شده، دسترسی زنان را به حقوق و آزادی‌های بنیادی شان کوتاه کرده است.

او گفت: "از اگست ۲۰۲۱ به اینسو، زنان به گونۀ گسترده از نیروی کار بیرون رانده شده اند که دلیل آن بحران اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان است. انسداد شمار زیاد خانه‌های امن زنان در افغانستان، زنان این کشور را در معرض خطر قرار داده است. نظام عدلی ایجاد شده برای رسیدگی به قضایای خشونت جنسیتی عمدتاً ناکارآ است."

نصیر احمد اندیشه، نمایندۀ افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنیو گفت که کشورش با شمار زیاد بحران‌ها مواجه است و تاکید کرد که حفاظت از مردم افغانستان باید اولویت جامعۀ جهانی باشد.

آقای اندیشه که از سوی حکومت پیشین افغانستان به صفت نمایندۀ این کشور در دفتر ملل متحد در ژنیو گماشته شده است، دستآوردهای دو دهۀ پسین در زمینۀ حقوق زنان، آزادی بیان و پیشرفت عمومی در عرصۀ حقوق بشر در افغانستان را برشمرد.

او گفت: "رها کردن افغانستان به حال خود و مسلط شدن طالبان بر این کشور در ۱۵ اگست، منجر به سیر نزولی و برگشت سریع پیشرفت‌ها در زمینۀ حقوق بشر و آزادی‌های مدنی شده است."

نصیر احمد اندیشه از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست تا در حمایت از مردم افغانستان که به گفتۀ وی همه به حفظ دستآوردها در زمینۀ حقوق و ازادی‌های بشری نایل شده در دو دهۀ گذشته متعهد اند، اقدام و حمایت فوری کند.

XS
SM
MD
LG