لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش مرگ‌ومیر مادران در کشورهای در حال پیشرفت


جنگ داخلی سوریه علاوه بر تلفات، خدمات صحی را برای طفل و مادر شدیداً ضربه زده است

بیش از ۳۰۰ حکومت، نهاد و کسب و کار در سرتاسر جهان با شرکت در یک برنامۀ جدید ملل متحد تلاش می ورزند مراقبت های صحی را برای میلیون ها زن و کودک فقیر بهبود بخشند.

مسئولین حرکت زیر نام "هر زن، هر کودک" گزارش می دهند که مرگ و میر مادران و اطفال در تمام کشور های با میزان بلند، کاهش یافته است.

این برنامۀ برای نخستین بار توسط بن کیمون، منشی عمومی ملل متحد در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد و هدف آن تسریع روند موفقیت اهداف توسعه یی هزاره در عرصۀ صحت بود.

نانا کوو، مسئول این برنامه می گوید که ابتکار "هر زن هر کودک" به سریع ترین رشد مشارکت مردمی جهانی در تاریخ مبدل شده است.

به گفتۀ خانم کو "تخمین می شود که از ۲۰۱۰ به اینسو زندگی ۲.۴ میلیون زن و طفل نجات داده شده است. این رقم نشان دهندۀ ۴۰ درصد نجات زندگی افرادی است که اگر اهداف توسعۀ هزاره تا ختم ۲۰۱۵ عملی می شد."

کوو می گوید که این برنامه به هدف کاهش مرگ نوزدان، جلوگیری از ولادت های مکرر، بهبود سلامت نوجوانان، فراهم آوری ادویۀ نجات دهندۀ زندگی و خدمات صحی در ۴۹ کشور با درآمد پایین پیاده شده که در تمام آن کشور ها شاهد توسعه و پیشرفت در عرصه های یاد شده بوده ایم.

نتایج تشویق کننده در سطوح تاریخی، محصول همکاری و پشتیبانی سیاسی و مالی است که در پنج سال پسین تقریباً رشد ۲۵ درصدی را در قبال داشته است. کشور های فقیر و ثروتمند، نهاد های خصوصی، کسب و کار ها، اعضای جامعه مدنی و خود ملل متحد، مبلغ ۶۰ میلیارد دالر را تعهد کرده اند که دو بر سه حصۀ آن از قبل پرداخت شده است.

کوو علاوه می کند که بیشترین مرگ و میر مادران و اطفال با راه های مختلف که برای هر دو – مادر و طفل – مقرون و ساده می باشد قابل جلوگیری بوده و این امیدواری را ایجاد می کند که اهداف هزاره قابل دسترس می باشد.

اما مسئول این برنامۀ ملل متحد می گوید که کار آنان تا هنوز تمام نشده و کار های بیشتری را در عرصۀ این روند ایجاب می کند تا این اطمینان حاصل شود که موفقیت ما در مسیر رسیدن به هدف نهایی که همانا ختم تمام مرگ و میر های قابل جلوگیری مادران و اطفال در یک نسل می باشد، در حرکت است.

XS
SM
MD
LG