لینک های دسترسی

Breaking News

بیرق تازه ترین کشور جهان در ملل متحد به اهتزاز در آمد


بیرق تازه ترین کشور جهان در ملل متحد به اهتزاز در آمد

بیرق ملی کشور تازه به استقلال رسیدۀ سودان جنوبی، به روز پنجشنبه طی مراسمی در خارج تعمیر ملل متحد، در کنار بیرق های دیگر جهان، به اهتزاز در آورده شد.

سودان جنوبی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد و بدین ترتیب، 193 مین عضؤ این سازمان اعلام گردید.

از سوی دیگر، به روز جمعه ادارۀ أمور مخابرات ملل متحد، بنا بر خواست سودان جنوبی، کود نمبر 211 را برای سیستم مخابراتی آن کشور اختصاص داد. شمارۀ 211، مشابه سال 2011 می باشد که در آن سودان جنوبی به طور یک کشور مستقل عرض وجود نمود.

XS
SM
MD
LG