لینک های دسترسی

Breaking News

ملامت کردن حکومت سوریه و شورشیان توسط ملل متحد


هیات سازمان ملل متحد در سوریه می گوید مقامات حکومتی آن کشور و شورشیان مخالف حکومت بشارالاسد تخطی های جدی حقوق بشر را از ماه مارچ سال جاری به اینسو انجام داده اند.

در یک گزارش تازه به نشر رسیده از جانب کمیتۀ مستقل تحقیقاتی در سوریه آمده است که نیروهای امنیتی آن کشور مسئوول انجام اکثریت خشونت ها و تخطی های حقوق بشری بوده اند، اما این گروه گفته است که نیرو های مخالف نیز در بعضی از تخطی ها شرکت جسته اند.

این هیات توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال گذشته توظیف شد تا روی ناامنی ها در آنکشور تحقیق کند. این گروه گفته است که بیشتر تخطی ها حین عملیات برای جستجوی فراریان و یا آنانیکه گروه های مسلح مخالف حکومت را حمایت می کنند، رخ داده است.

در این حال شبکۀ خبری دولتی سنا روز پنجشنبه گفت که 250 کرسی جدید پارلمان اولین دور کاری خود را آغاز کرد. استناد بر گزارشات این شبکۀ خبری، اعضای پارلمان رئیس مجلس را انتخاب و اعضای مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند.

XS
SM
MD
LG