لینک های دسترسی

Breaking News

یوناما: بیش از دوصد تیم روند تفتیش آرا را آغاز میکند


دفتر ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما میگوید که بیش از دوصد تیم نظارتی باید سر از فردا روند تفتیش و در بعضی موارد بازشماری آرای دور دوم انتخابات افغانستان را آغاز کند.

نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما به رادیو آشنا گفت که ناظرین بین المللی از نهاد های مختلف بشمول اتحادیه اروپایی، انستتیوت ملی دموکراتیک از ایالات متحده، نهاد دموکراسی بین المللی و شبکۀ آسیایی برای انتخابات آزاد در روند تفتیش آرا نقش کلیدی را در فراهم آوری بررسی دقیق بین المللی خواهند داشت.

سخنگوی یوناما افزود که بنابر اظهارات دیروز رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، از صد تا یک صدو بیست تیم در هر شفت به کار گماشته خواهند شد تا این روند تسریع یابد.

نیلاب مبارز افزود که پس از توافق هر دو ستاد برطرزالعمل ابطال آرا و اظهارات احمد یوسف نورستانی مبنی بر تیم های نظارتی، سر از فردا دو صد تیم باید به کار آغاز کند.

خیرالله آزاد از ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که خواسته هایشان در این طرزالعمل بازتاب نیافته است.

او گفت که طرزالعمل یا شیوه تفتیش یا ابطال آرا که توسط ملل متحد پیشنهاد شده است مطابق به معیار های بلند بین المللی نیست که در توافقنامه از آن صحبت شده بود. او افزود که معیار های که ملل متحد در نظر گرفته است که "حد اقلی" میباشد.

اما نیلاب مبارز میگوید که این طرزالعمل پس از بحث های گسترده با هر دو ستاد نهایی شده است.

او گفت که بر اساس تقاضای هر دو تیم، پس از مطالعۀ معیار های بین المللی و مشوره های فوق العاده وسیع با هر دو ستاد انتخاباتی این طرزالعمل تصویب شده است.

صدیق پتمن، نمایندۀ ستاد انتخابات اشرف غنی احمدزی میگوید که با وجود ملاحظات در طرزالعمل ابطال آرا، آنرا میپذیرند و از تیم اصلاحات و همگرایی نیز تقاضای همسان دارند.

با آنهم یان کوبیش، نمایندۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان هر دو ستاد انتخاباتی خواسته است تا از طریق اشتراک در این روند به مفاهمه که بین آنان صورت گرفته است، ارج بگذارند.

نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما به رادیو آشنا گفت که تعداد ناظرین بین المللی تا اکنون به بیش از دوصد تن میرسد اما شمار دقیق آن بعداًَ اعلان خواهد شد و افزون بر آن دها متخصص دفتر انکشافی ملل متحد به صفت مشاور در بخش بهترین معیار های بین المللی در کنار ناظرین حضور خواهند داشت.

با وجود آنکه یوناما و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ دقیقی را برای تکمیل روند تفتیش و اعلان نتایج تعین نکرده اند اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز به آژانس خبررسانی رویترز گفت که روند تفتیش آرا و نتیجۀ انتخابات تا تاریخ 25 ماه اگست واضح خواهد شد.

XS
SM
MD
LG